fb twitter in google youtube

Direct πωλήσεις από ασφαλιστικές εταιρείες

ΠΔ 190/2006 - ΦΕΚ 196/Α'/14.9.2006

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ.  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003).

Αρθρο 12

Όροι ενημέρωσης

(άρθρο 13 της Οδηγίας)

1. Κάθε πληροφορία που πρέπει να παρέχεται στους πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 11 γνωστοποιείται:

α) γραπτώς ή επί σταθερού εναποθέματος διαθεσίμου και προσιτού στον πελάτη,

β) με σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να είναι κατανοητή από τον πελάτη,

γ) σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους της ασφαλιστικής υποχρέωσης ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους οι συμβαλλόμενοι.

2. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στην περ. α' της προηγουμένης παραγράφου, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 μπορούν να παρέχονται προφορικά εφόσον το ζητήσει ο πελάτης ή εάν απαιτείται άμεση κάλυψη. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πληροφορίες παρέχονται στον πελάτη, σύμφωνα με την παράγραφο 1, αμέσως μετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.

3.   Σε  περίπτωση  ασφάλισης  από  απόσταση,  οι πληροφορίες   που   δίδονται   προηγουμένως   στον πελάτη συνάδουν προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και διέπουν την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Επιπλέον, παρέχονται στον πελάτη πληροφορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 1, αμέσως μετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.


Σύνοψη

Η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, εξ αποστάσεως, απευθείας από την ασφαλιστική επιχείρηση δεν είναι «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» διότι δεν εμπλέκεται στην διαδικασία  ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, συνάδει δε προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και διέπουν την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

Με την χρήση υπαλλήλων, όχι εξειδικευμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιεί πωλήσεις. Ωστόσο αυτή η δυνατότητα κατά την προσωπική μας εκτίμηση, θα πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο αφενός σχετικά με τους κανόνες διαφάνειας που θα πρέπει να τηρούνται αφετέρου σε σχέση με την καταλληλότητα  –για τον ασφαλισμένο- του ασφαλιστικού προϊόντος καθώς και για την κατανόηση των περιπτώσεων, όρων και εξαιρέσεων που το διέπουν, ειδικότερα όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.

Η χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας (internet κλπ) για την ασφάλιση πχ οχημάτων μπορεί να διασφαλίζει αμεσότητα, εξυπηρέτηση στην συναλλαγή και χαμηλά ενδεχομένως ασφάλιστρα ωστόσο (ενδεικτικά όχι περιοριστικά) δεν διασφαλίζει ότι το προϊόν έχει κατανοηθεί από τον ασφαλισμένο υπό την έννοια της καταλληλότητας  για τους κίνδυνους που αναλαμβάνει να ασφαλίσει, τους όρους και τις εξαιρέσεις που διέπουν το ασφαλιστικό προϊόν καθώς και τις περιπτώσεις για τις οποίες αυτό αναφέρεται, τα οποία συνήθως «αναδύονται» κατά την επέλευση της ζημίας. 

Πέραν αυτών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αυξημένος ηθικός κίνδυνος που ελλοχεύει για αμφότερους τους αντισυμβαλλόμενους της Ασφάλισης. 

Ο εξειδικευμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που τυγχάνει συχνής και ποιοτικής επιμόρφωσης των γνώσεων και πρακτικών του, σε βαθμό και επίπεδο, υψηλό και αντίξοο, δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις καθότι ο ίδιος διατρέπει  την Άγνοια και διαδράμει την Εξέλιξη.

Για να κάνετε κάποιο σχόλιο πρέπει πρώτα να έχετε εγγραφεί