fb twitter in google youtube

Ευρωπαϊκό διαβατήριο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΔ 190/2006 - ΦΕΚ 196/Α'/14.9.2006

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ.  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και 

του  Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003). 

 Άρθρο 6

Γνωστοποίηση της εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη.

(άρθρο 6 της Οδηγίας)

 

1. Ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής ο οποίος προτίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητες του για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε περισσότερα κράτη μέλη με καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ενημερώνει την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Εντός προθεσμίας ενός μηνός μετά την ενημέρωση αυτή, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής που το επιθυμούν, την πρόθεση του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή και ενημερώνει ταυτόχρονα τον ενδιαφερόμενο διαμεσολαβητή.

Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να αρχίσει τη δραστηριότητα του ένα μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία πληροφορήθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης για τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να αρχίσει αμέσως τη δραστηριότητα του αν το κράτος μέλος υποδοχής δεν επιθυμεί να λαμβάνει τη σχετική γνωστοποίηση.

 

2. Ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής εγγεγραμμένος σε μητρώο άλλου κράτους μέλους, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης την πρόθεση του να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα και έχει παρέλθει ένας μήνας από τη σχετική γνωστοποίηση.

Κατά τη γνωστοποίηση της πρόθεσης δραστηριοποίησης στην Ελλάδα με καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής υποβάλλει στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της ημεδαπής το όνομα και το επώνυμο του διαμεσολαβητή ή την εταιρική επωνυμία του, τη διεύθυνση του, τον αριθμό μητρώου του και τα κράτη μέλη στα οποία αυτός δραστηριοποιείται.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 εφαρμόζονται αναλόγως για τον νόμιμο αντιπρόσωπο, τον ειδικό αντιπρόσωπο ή τον φορολογικό αντιπρόσωπο. 

 

Σύνοψη

Το ευρωπαϊκό διαβατήριο καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/92/ΕΚ. Κατά τον όρο αυτό οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μπορούν να δραστηριοποιηθούν και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε με καθεστώς  εγκατάστασης είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 

Οι νομίμως εγγεγραμμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές  στην Ελλάδα μπορούν να αναπτύξουν εργασίες σε όλη την Ευρώπη ,ως παραπάνω, χωρίς να απαιτείται  περαιτέρω έλεγχος.

Αντίστοιχα οι ασφαλιστικές διαμεσολαβητές που είναι νομίμως εγγεγραμμένοι σε άλλο κράτος-μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα με τις παραπάνω προϋποθέσεις.  

Για να συμβούν τα παραπάνω πρέπει να γίνει μία σειρά γνωστοποιήσεων μεταξύ των Αρμοδίων Αρχών (Κράτος καταγωγής με Κράτος υποδοχής) 

Η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, στην Ε.Ε., εφαρμόζεται με το Σύστημα Ενιαίας Άδειας.

Για να κάνετε κάποιο σχόλιο πρέπει πρώτα να έχετε εγγραφεί