fb twitter in google youtube

Ασφαλιστικά βάρη (υποχρεώσεις ασφαλιστή – ασφαλισμένου και λήπτη)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2496

Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για

την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ 87/τ.Α’/16.5.1997)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή :

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 3

Περιγραφή του κινδύνου

1. Κατά τη σύναψη της σύµβασης ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να  δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο  είναι αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου,  καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση του ασφαλιστή. Στοιχεία και περιστατικά, για τα οποία ο ασφαλιστής έθεσε σαφείς γραπτές ερωτήσεις, τεκµαίρεται ότι  είναι τα µόνα τα οποία επηρεάζουν την από µέρους του εκτίµηση και  αποδοχή του κινδύνου. Εάν ο ασφαλιστής συνάψει τη σύµβαση µε βάση γραπτές ερωτήσεις ………..

Άρθρο 4

Επίταση του κινδύνου

1. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή, µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο µπορεί να επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθµό που, αν ο ασφαλιστής το γνώριζε, δεν ……

Άρθρο 7

Πραγµατοποίηση του κινδύνου- Καταβολή του ασφαλίσµατος

1. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται εντός οκτώ (8) ηµερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης να ειδοποιήσει τον ασφαλιστή. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που του ζητάει ο ασφαλιστής. Ο λήπτης της ασφάλισης δεν µπορεί….

3. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα προς αποφυγή ή µείωση της ζηµίας και να ακολουθεί τις οδηγίες του ασφαλιστή. Τα έξοδα που προκύπτουν, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βαρύνουν τον ασφαλιστή, ακόµα και αν υπερβαίνουν το ασφαλιστικό ποσό. Αντίθετη συµφωνία επιτρέπεται……………Σύνοψη

Τα ασφαλιστικά βάρη είναι υποχρεώσεις που βαρύνουν αμφότερους τους αντισυμβαλλόμενους στην Ασφάλιση (Ασφαλισμένος και Λήπτης - Ασφαλιστής). 

Τα ασφαλιστικά βάρη σκοπούν αφενός στην κατανόηση και εκτίμηση του προς ασφάλιση κινδύνου (από τον Ασφαλιστή) και στην λήψη μέτρων για την καλή συντήρηση και λειτουργία των μηχανισμών ασφαλείας κατά ενδεχόμενων ζημιών (από τον Ασφαλισμένο) αφετέρου στην διαπίστωση της αιτίας, εστίας, μηχανισμού και της έκτασης της ζημίας (από τον Ασφαλιστή) καθώς και την μείωση της έκτασης της όταν η ζημία επέλθει (από τον ασφαλισμένο).

Ενδεικτικά, όχι περιοριστικά τα ασφαλιστικά βάρη ορίζονται ως κάτωθι:

-Περιγραφή του Κινδύνου (Ν.2496/97 –Άρθρο 3).

-Επίταση Κινδύνου (Ν.2496/97- Άρθρο 4).

-Αναγγελία της Ζημίας (Ν.2496/97- Άρθρο 7).

-Λήψη μέτρων για την μείωση της έκτασης της ζημίας (Ν.2496/97-Άρθρο 7).

Όταν τα ασφαλιστικά βάρη δεν τηρηθούν χάνεται το δικαίωμα στην αποζημίωση.

Για να κάνετε κάποιο σχόλιο πρέπει πρώτα να έχετε εγγραφεί