Εάν δεν μπορείτε να δείτε το newsletter κάντε κλικ εδώ

banner
Κέντρο δια βίου μάθησης K2 Campus - Τομέας Ασφαλιστικών Σπουδών Newsletter #004 - 15/7/2014

Νέο Σεμινάριο: Μελέτη και ανάπτυξη πωλήσεων συνταξιοδοτικών και επενδυτικών προγραμμάτων

Το νέο περιβάλλον στα Κοινωνικά Ταμεία θα περιλαμβάνει αλλαγές του συστήματος τους από Αναδιανεμητικό σε Κεφαλαιοποιητικό και θα προβλέπει μηδενικό έλλειμμα. Λόγω των υφιστάμενων ελλειμμάτων, της αφαίρεσης κεφαλαίων τους από άλλους φορείς, το PSI, την συνεχιζόμενη εισφοροδιαφυγή, την συνεχιζόμενη ανεργία, τη κατάργηση επιδομάτων και τη μείωση των μισθών, θα επέλθει μείωση του ποσού της σύνταξης όπου πλέον θα καθιστά την διαβίωση των ασφαλισμένων δύσκολή έως και αδύνατη. Η δε σύνταξη ενδέχεται να επαναϋπολογίζεται κάθε έτος δυνάμει αφενός της έννοιας του «μηδενικού ελλείμματος» αφετέρου της διακοπής της κρατικής επιχορήγησης.

σύμβουλος ιδιωτικής ασφάλισης

Το σεμινάριο με τίτλο "Μελέτη και Ανάπτυξη Πωλήσεων Συνταξιοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων" επιχειρεί  να μετατρέψει τον επαγγελματία ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σε εξειδικευμένο σύμβουλο, εκπαιδεύοντάς τον αφενός με σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης, αφετέρου  μεταφέροντας του τις  νέες γνώσεις που απαιτούνται στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον με  τις ιδιαίτερες νομικές ευθύνες της ιδιωτικής ασφάλισης, όπως αυτές δημιουργήθηκαν από τις πρόσφατες και επερχόμενες εξελίξεις

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων (30 ώρες), υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους σπουδαστές μας να δουλέψουν  χωρίς οικονομικό κόστος σε ομάδες, με την επίβλεψη και καθοδήγηση του εισηγητή, επάνω σε πραγματικά Case Studies (μελέτες περιπτώσεων και μελέτες εφαρμογών). Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη ώστε οι σπουδαστές μας να εμβαθύνουν στην κατανόηση της διδαχθείσας ύλης και να συνδέσουν το θεωρητικό πλαίσιο με τις καθημερινές πρακτικές που απαιτούνται  στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης.

Διδασκόμενη ύλη-Syllabus

Βασική ύλη σεμιναρίου "Μελέτη και Ανάπτυξη Πωλήσεων Συνταξιοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων": 

 • Ν.4052/12 (Άρθρα 35-48)
 • Εξειδικευμένο έντυπο αναγκών πελάτη 
 • Καθορισμός και βαθμολόγηση επενδυτικού profile πελάτη
 • Διαχρονική αξία χρήματος (Χρήμα-πληθωρισμός-κόστος ευκαιρίας – ρίσκο)
 • Υπολογισμός μελλοντικής αξίας χρήματος
 • Υπολογισμός παρούσης αξίας χρήματος
 • Επιτόκιο αναγωγής – επιτόκιο προεξόφλησης
 • Αδρομερής εκτίμηση επιτοκίου προεξόφλησης
 • Εφαρμογή μαθηματικών τύπων αναγωγής (ανατοκισμός –προεξόφληση)
 • Εφαρμογή μαθηματικών τύπων ίσων καταθέσεων
 • Εφαρμογή μαθηματικών τύπων χρεωλυσίας
 • Eιδικά θέματα εφαρμογής της ύλης των πιστοποιητικών επιπέδου Α-Β-Γ-Δ   
 • Μελέτη κινδύνου και εκπόνηση προσφοράς με αιτιολογημένη συμβουλή:
    - Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και δομή προσφοράς
    - Τμήματα
    - Εσώφυλλα
    - Παραρτήματα
    - Ενυπόγραφη παράδοση προσφοράς 
 • Συμβατότητα προσφοράς με:
    - Ν.2496/1997
    - ΠΕΕ-ΤΕ  30 & 31/ 30-9-2013
 • Παρουσίαση και πώληση προσφοράς ασφάλισης:
   - Ειδικές τεχνικές πωλήσεων και τεχνικές πειθούς
   - Χειρισμός αντιρρήσεων - κλείσιμο πώλησης
 • Δοκιμασία κατανόησης: Μελέτη πραγματικής περίπτωσης και πραγματικής εφαρμογής (case studies)
 • Προσομοίωση παρουσίασης-πώλησης προσφοράς ασφάλισης

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής κάντε κλικ εδώ.

Επιλεγμένες αναρτήσεις από το blog του Κ2 Campus

10/7: Μοτοσυκλέτα επιχειρεί προσπέραση Ε Ι Χ από τα δεξιά

7/7: Σύγκρουση ποδήλατου με Μοτο σε διασταύρωση.Το ποδήλατο επιχειρεί στροφή αριστερά

21/6: Σύγκρουση Ε.Ι.Χ. με Ε.Ι.Χ εντός διασταύρωσης με περιορισμένη ορατότητα χωρίς σήμανση

20/6: Κάλυψη ζημίας σε πλακίδια δαπέδου ισόγειου διαμερίσματος (αποκόλληση – «σήκωμα»)

16/6: Σύγκρουση Ε.Ι.Χ. με Μοτο εντός διασταύρωσης με STOP στην πορεία του Ε.Ι.Χ. Η Μοτο κινείται αριστερά της οδού με μεγάλη ταχύτητα

12/6: Σύγκρουση Φ.Ι.Χ. με ΤΑΞΙ εντός διασταύρωσης με φωτεινούς σηματοδότες και STOP στην πορεία του ΤΑΞΙ

7/6: Ασφαλιστικά βάρη (υποχρεώσεις ασφαλιστή – ασφαλισμένου και λήπτη)

6/6: Κάλυψη ζημίας υγρασιών σε υποκείμενο όροφο (τρίτων) λόγω διάρρηξης σωλήνα εντός wc υπερκείμενου ορόφου (ασφαλισμένος κίνδυνος)

5/6: Κάλυψη ζημίας θραύσης κρυστάλλων

29/5: Ευρωπαϊκό διαβατήριο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

28/5: Ευθύνη ασφαλιστικού υπαλλήλου κατά την εργασία του

24/5: Κάλυψη βραχυκυκλώματος μηχανών – συσκευών - εγκαταστάσεων

23/5: Direct πωλήσεις από ασφαλιστικές εταιρείες

 

 

footer
logo Δείτε περισσότερα: www.k2campus.gr
Ηρούς 4, Κολωνός - 10442, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 5157260, E-mail: contact@k2campus.gr

Αν δεν επιθυμείτε την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) του Κέντρου δια βίου μάθησης K2 Campus, παρακαλούμε αποστείλετε e-mail με θέμα τη λέξη "Remove" στην ηλ. διεύθυνση news@k2campus.gr.