fb twitter in google youtube
Ενημερωτικο δελτιο

LabView - Ανάπτυξη συστημάτων μετρήσεων & ελέγχου

11137
Στη σύγχρονη εποχή τα συστήματα μετρήσεων και ελέγχου παρουσιάζουν ανάπτυξη υλικού (hardware) και λογισμικού (software) που υπερβαίνουν σημαντικά τις δυνατότητες των παραδοσιακών συστημάτων που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. Οι δυνατότητες που παρέχουν σήμερα τα σύγχρονα συστήματα συλλογής δεδομένων μέσω των εικονικών οργάνων δίνουν τη δυνατότητα στους μηχανικούς να αναπτύσσουν τα δικά τους συστήματα μετρήσεων και ελέγχου. Καταλυτικό ρόλο στο τομέα αυτών κατέχει η γλώσσα προγραμματισμού LabVIEW της National Instruments.
Τρόποι διεξαγωγής Διάρκεια
In Classroom 24 ώρες
Live e-learning 24 ώρες
Σε συνεργασία με:
Κ2 Campus
Γλώσσες διεξαγωγής:
Ελληνικά
 

Στόχος-Αντικείμενο εκπαίδευσης

Το σεμινάριο στοχεύει στην εκπαίδευση των μηχανικών να αναπτύσσουν προγράμματα με τη γλώσσα LabVIEW σε εργαστηριακό, βιομηχανικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Ξεκινώντας με μία σύντομη γνωριμία των συστημάτων συλλογής δεδομένων στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση του περιβάλλοντος εργασίας του LabVIEW. Ακολούθως γίνεται αναλυτική παρουσίαση των προγραμματιστικών εντολών και της μεθοδολογίας προγραμματισμού μέσω πολλών παραδειγμάτων. Στη συνέχεια αναλύεται ο τρόπος επικοινωνίας του κώδικα του LabVIEW με διάφορες μηχανές και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που παράγονται. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αναπτύσσει κώδικα για απλές εφαρμογές και θα  είναι ικανός να προγραμματίζει συστήματα συλλογής δεδομένων μικρής κλίμακας με πραγματικά σήματα.

Διδασκόμενη ύλη-Syllabus

Ύλη που καλύπτεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "LabView - Ανάπτυξη συστημάτων μετρήσεων & ελέγχου"

 • Συστήματα συλλογής δεδομένων 
 • Περιβάλλον LabVIEW 
 • Προγραμματιστικές δομές 
 • Διαχείριση μεταβλητών 
 • Διαχείριση δεδομένων πινάκων 
 • Διαχείριση συμβολοσειρών 
 • Διαχείριση αρχείων 
 • Διαχείριση συστάδων 
 • Καταγραφικά 
 • Διαχείριση χρονισμών 
 • Ειδικές προγραμματιστικές λειτουργίες 
 • Express VΙs 
 • Μηχανές Καταστάσεων 
 • Μετρήσεις και παραγωγή αναλογικών και ψηφιακών σημάτων με DAQmx

Σε ποιούς απευθύνεται

icon

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων θετικής κατεύθυνσης. Επίσης απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες των μηχανικών που σχετίζονται με το αντικείμενο καθώς και σε εκπαιδευτικό  προσωπικό της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος σε όλους τους τεχνικούς  και ελεύθερους επαγγελματίες στα αντικείμενα των μετρήσεων, των ελέγχων και των συστημάτων αυτοματισμού. 

Επαγγελματικά οφέλη

icon

Η αγορά εργασίας αναζητά στελέχη που να γνωρίζουνε προγραμματισμό LabVIEW και να αναπτύσσουν συστήματα μετρήσεων και ελέγχου με LabVIEW. Επίσης η γνώση προγραμματισμού σε LabVIEW μπορεί να βοηθήσει άμεσα στην υλοποίηση πολλών projects στον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και στον χώρο των εργαστηριακών μελετών και της βιομηχανίας.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

icon

Βασικές γνώσεις προγραμματισμού υπολογιστών.

Υλικό τεκμηρίωσης

icon

Εκπαιδευτικές σημειώσεις.

Επιπλέον στοιχεία

 • Διεξαγωγή μαθημάτων σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας
 • Προσωπικός Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο. Δυνατότητα για απεριόριστη πρακτική εξάσκηση σε επιπλέον ώρες (εκτός των μαθημάτων)
 • Διδάσκουν επαγγελματίες εισηγητές με πολυετή εμπειρία και μεταδοτικότητα.
 • Λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό οργανισμό K2 Campus.
k2 campus computer labs


Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 5157260.


1. Για νέους σπουδαστές 

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε φοιτητές και ανέργους. Απαραίτητη η επίδειξη (ή  αποστολή ψηφιακού αρχείου) φοιτητικού πάσο ή κάρτα ανεργίας κατά την εγγραφή
 • Παροχή έκπτωσης ομαδικών εγγραφών (για ταυτόχρονη εγγραφή) πολλαπλών συμμετεχόντων:

           - 10% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 2 (δύο) συμμετεχόντων
           - 15% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 3 (τριών) συμμετεχόντων
           - 20% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 4 (τεσσάρων) συμμετεχόντων

           Οι παραπάνω εκπτώσεις αφορούν όλους τους ταυτόχρονα εγγραφόμενους σπουδαστές.

2. Για υφιστάμενους σπουδαστές (που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο μαζί μας)

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε οποιοδήποτε επόμενο σεμινάριο παρακολουθήσουν
 • Δυνατότητα επανάληψης φοίτησης για όλους μας τους σπουδαστές στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν ήδη παρακολουθήσει, χωρίς ΚΑΜΙΑ επιπλέον επιβάρυνση!

3. Για επιχειρήσεις και οργανισμούς

 • Δυνατότητα χρηματοδότησης των υπηρεσιών εκπαίδευσης έως και 100% από πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
 • Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών τμημάτων εκπαίδευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα οργάνωσης ενδο-επιχειρησιακών εκπαιδεύσεων στους χώρους μιας επιχείρησης ή οργανισμού με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα προμήθειας πακέτων κωδικών τηλεκπαίδευσης (υπηρεσία self-paced e-learning) για υπηρεσίες ομαδικής τηλεκατάρτισης με χαμηλό κόστος.

   

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας ακαδημαϊκός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας.

*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

*
*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν