fb twitter in google youtube
Ενημερωτικο δελτιο

Ασφαλιστικά βάρη ασφαλίσεων οικοδομών -εκσκαφών- πασσαλομπήξεων

13039
Επιθυμείτε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας γύρω από την έννοια των ασφαλιστικών βαρών (υποχρεώσεις ασφαλισμένων); Το σεμινάριο με τίτλο "Ασφαλιστικά βάρη ασφαλίσεων οικοδομών -εκσκαφών- πασσαλομπήξεων" δημιουργήθηκε ειδικά για εσάς, ώστε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας γύρω από τα ασφαλιστικά βάρη οικοδομών -εκσκαφών- πασσαλομπήξεων. Με πλήρως επικαιροποιημένο περιεχόμενο αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για εξειδίκευση και ουσιαστική εμβάθυνση γνώσεων σε κάθε επαγγελματία του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης.
Τρόποι διεξαγωγής Διάρκεια
In Classroom 20 ώρες
Live e-learning 20 ώρες
Σε συνεργασία με:
Κ2 Campus
Γλώσσες διεξαγωγής:
Ελληνικά
 

Στόχος-Αντικείμενο εκπαίδευσης

Το σεμινάριο με τίτλο "Ασφαλιστικά βάρη ασφαλίσεων οικοδομών -εκσκαφών- πασσαλομπήξεων"  καλύπτει σε βάθος όλα τα θέματα γύρω από την έννοια των ασφαλιστικών βαρών - υποχρεώσεις ασφαλισμένων στις οικοδομές -εκσκαφείς- πασσαλομπήξεις. Το περιεχόμενό του είναι πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο. Αποτελεί ιδανική επιλογή για επαγγελματίες του χώρου όπως π.χ. υφιστάμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ασφαλιστικούς υπαλλήλους, ασφαλιστικούς εκτιμητές, εμπειρογνώμονες και πραγματογνώμονες. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων (20 ώρες), υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους σπουδαστές μας να δουλέψουν χωρίς οικονομικό κόστος σε ομάδες, με την επίβλεψη και καθοδήγηση του εισηγητή, επάνω σε πραγματικά case studies (μελέτες περίπτωσης και μελέτες εφαρμογής). Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη ώστε οι σπουδαστές μας να εμβαθύνουν στην κατανόηση της διδαχθείσας ύλης και να συνδέσουν το θεωρητικό πλαίσιο με τις καθημερινές πρακτικές που ακολουθούνται στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης.

Διδασκόμενη ύλη-Syllabus

 • Σχετική Νομοθεσία
 • Εγκατάσταση και χειρισμός μηχανημάτων τεχνικών έργων
 • Εργασίες επισκευής και συντήρησης τεχνικών έργων
 • Παύση εργασίας
 • Ανυψωτικά μηχανήματα
 • Γερανοί μεταβλητής ακτίνας δράσης
 • Επιφάνεια στήριξης και ευστάθεια
 • Ανυψωτικά μηχανήματα κινούμενα επί σιδηροτροχιών
 • Όργανα και εξαρτήματα ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Κάδοι ανύψωσης και αρτάνες
 • Σχοινιά, συρματόσχοινα και αλυσίδες
 • Χειρισμός και έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Απαγορευμένες ενέργειες
 •  Χειροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα
 • Αυτοκίνητα έγχυσης έτοιμου σκυροδέματος
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Αντιμετώπιση πτώσης υλικών, ατόμων και κατάρρευσης κατασκευών
 • Πρόληψη και καταστολή πυρκαγιάς
 • Φωτισμός
 • Σκαλωσιές και κινητές σκάλες
 •  Εξοπλισμός μεταφοράς γαιών και διαχείριση υλικών
 • Μηχανικά πτύα και εκσκαφείς
 • Πτύα ατμού
 • Ηλεκτρικά πτύα
 • Λειτουργία μηχανικών πτύων
 • Μπουλντόζες
 • Μηχανήματα εξομάλυνσης
 • Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα
 • Εργαλεία που λειτουργούν με φυσίγγιο
 • Σιλό
 • Εξοπλισμός εργασιών σκυροδέματος
 • Εργασία σε ύψη και στέγες
 • Εργασία σε υψηλές καπνοδόχους
 • Εκσκαφές και φρεάτια
 • Καταπόντιση φρέατος
 • Προστασία από την φωτιά
 • Ηλεκτρισμός 
 • Υπόγειος φωτισμός
 • Γεώτρηση
 • Δομικοί σκελετοί, ξυλότυποι και εργασίες σκυροδέματος
 • Πασσαλόμπηξη
 • Κατεδάφιση
 • Υλικά που περιέχουν αμίαντο
 • Χρήση φορητών σκαλών τύπου –Λ-
 • Γενικές υποχρεώσεις επιβλέποντος
 • Ειδικές υποχρεώσεις επιβλέποντος
 • Case Studies

Σε ποιούς απευθύνεται

icon

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης. Ενδεικτικά αναφέρονται  στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και επιχειρήσεων, ασφαλιστικοί  διαμεσολαβητές, ασφαλιστικοί υπάλληλοι, εκτιμητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες υφιστάμενοι και μη που ενεργοποιούνται στην ασφάλιση ζημιών.

Επαγγελματικά οφέλη

icon

Εμβάθυνση γνώσεων στην ασφάλιση τεχνικών έργων. Εμπλουτισμός βιογραφικού, αναγνώριση στην ασφαλιστική αγορά.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

icon

Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση απαιτείται η γνώση των βασικών αρχών ιδιωτικής ασφάλισης και η γνώση των βασικών αρχών ασφάλισης ζημιών

Υλικό τεκμηρίωσης

icon

Εκπαιδευτικές σημειώσεις

Επιπλέον στοιχεία

 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
 • Διδάσκουν επαγγελματίες εισηγητές με πολυετή εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Παροχή επιπλέον ωρών εκπαιδευτικής στήριξης για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών case studies καθοδηγούμενων από τους εισηγητές μας
 • Σύγχρονες αίθουσες εκπαίδευσης. Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας
 • Λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό οργανισμό K2 Campus


Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 5157260.


1. Για νέους σπουδαστές 

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε φοιτητές και ανέργους. Απαραίτητη η επίδειξη (ή  αποστολή ψηφιακού αρχείου) φοιτητικού πάσο ή κάρτα ανεργίας κατά την εγγραφή
 • Παροχή έκπτωσης ομαδικών εγγραφών (για ταυτόχρονη εγγραφή) πολλαπλών συμμετεχόντων:

           - 10% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 2 (δύο) συμμετεχόντων
           - 15% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 3 (τριών) συμμετεχόντων
           - 20% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 4 (τεσσάρων) συμμετεχόντων

           Οι παραπάνω εκπτώσεις αφορούν όλους τους ταυτόχρονα εγγραφόμενους σπουδαστές.

2. Για υφιστάμενους σπουδαστές (που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο μαζί μας)

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε οποιοδήποτε επόμενο σεμινάριο παρακολουθήσουν
 • Δυνατότητα επανάληψης φοίτησης για όλους μας τους σπουδαστές στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν ήδη παρακολουθήσει, χωρίς ΚΑΜΙΑ επιπλέον επιβάρυνση!

3. Για επιχειρήσεις και οργανισμούς

 • Δυνατότητα χρηματοδότησης των υπηρεσιών εκπαίδευσης έως και 100% από πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
 • Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών τμημάτων εκπαίδευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα οργάνωσης ενδο-επιχειρησιακών εκπαιδεύσεων στους χώρους μιας επιχείρησης ή οργανισμού με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα προμήθειας πακέτων κωδικών τηλεκπαίδευσης (υπηρεσία self-paced e-learning) για υπηρεσίες ομαδικής τηλεκατάρτισης με χαμηλό κόστος.

   

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας ακαδημαϊκός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας.

*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

*
*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν