fb twitter in google youtube
Ενημερωτικο δελτιο

Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ - Προετοιμασία πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών προ εξετάσεων

13018
Προετοιμάζεστε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων Επιπέδου Γ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών; Επιθυμείτε μια καλή επανάληψη της ύλης, επισήμανση των σημαντικότερων θεμάτων και την επίλυση των αποριών σας; Το σεμινάριο αυτό δημιουργήθηκε για να προετοιμάσει την επιτυχία σας στις εξετάσεις. Διεξάγεται πάντα λίγες μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων και η συμμετοχή σε αυτό προϋποθέτει ότι οι συμμετέχοντες έχουν ήδη μελετήσει την προβλεπόμενη ύλη και τις ερωτήσεις στις οποίες πρόκειται να αξιολογηθούν.
Τρόποι διεξαγωγής Διάρκεια
In Classroom 6 ώρες
Live e-learning 6 ώρες
Σε συνεργασία με:
Κ2 Campus
Γλώσσες διεξαγωγής:
Ελληνικά
 

Στόχος-Αντικείμενο εκπαίδευσης

Το σεμινάριο με τίτλο "Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ - Προετοιμασία πιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών προ εξετάσεων" αποτελεί ένα ξεχωριστό ταχύρρυθμο σεμινάριο προετοιμασίας για τις σχετικές εξετάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες νέων αλλά και παλαιότερων επαγγελματιών της ασφαλιστικής αγοράς που προτίθενται να δώσουν τις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων Επιπέδου Γ. Η συμμετοχή σε αυτό προϋποθέτει ότι οι συμμετέχοντες έχουν ήδη μελετήσει την προβλεπόμενη ύλη των εξετάσεων και τις σχετικές ερωτήσεις αξιολόγησης. Σκοπός του σεμιναρίου αποτελεί να γίνει μια σύντομη επανάληψη των σημαντικότερων θεμάτων της ύλης, να συζητηθούν συγκεκριμένες ερωτήσεις από τη λίστα θεμάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν προβλήματα διατυπώσεων και να λυθούν πρακτικά όλες οι απορίες που ενδεχομένως υπάρχουν επί της προβλεπόμενης ύλης. Επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δέσμευση του εκπαιδευτικού οργανισμού K2, να παρέχει πολυ-επίπεδη στήριξη στον σύγχρονο επαγγελματία του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης, παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στην πλατφόρμα e-learning e-Campus, με πρόσβαση στην ύλη των ερωτήσεων της ΤτΕ και δυνατότητες απεριόριστης ελεύθερης εξάσκησης με αυτόματη διόρθωση των απαντήσεών σας από το σύστημα.

Διδασκόμενη ύλη-Syllabus

Ύλη οριζόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδας, για την πιστοποίηση γνώσεων Επιπέδου Γ σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές:

 • ν.δ. 400/1970
 • ν. 1569/1985
 • π.δ. 237/1986 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3557/07, 4092/2012 και 4141/2013)
 • π.δ. 298/1986
 • ν. 2496/1997
 • π.δ. 190/2006
 • ν. 3691/2008 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3875/2010, 3932/2011, 4021/2011, 4042/2012, 4099/2012 και 4170/2013)
 • Απόφαση Δ.Σ. της ΕΠΕΙΑ 14822/2005 (ΦΕΚ 2005 Β/17.9.2005)
 • Ν 3867/2010 (ΦΕΚ Α' 128/3.8.2010)
 • ΝΔ 55/1970 (ΦΕΚ Α' 114/25.5.1970)
 • Συνθήκη του Μόντρεαλ και σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας
 • Κανονισμός (ΕΚ) 785/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον 285/2010
 • Απόφαση ΕΠΕΙΑ 154/5α/2009
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 3/5/26.1.2011
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 40/6/25.5.2012
 • Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/8.1.2013


Πιστοποίηση σπουδών

Η ύλη του σεμιναρίου καλύπτει την ύλη των εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων Επιπέδου Γ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Σε ποιούς απευθύνεται

icon

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς και σε όσους είναι υποψήφιοι στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Επιπέδου Γ της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επαγγελματικά οφέλη

icon

Απόκτηση της πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της Τράπεζας της Ελλάδος για το πιστοποιητικό γνώσεων Επιπέδου Γ, που αποτελεί απαραίτητο επαγγελματικό προσόν για κάθε εργαζόμενο στον Κλάδο.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

icon

Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση είναι απαραίτητη η προηγούμενη μελέτη ή εμπειρική γνώση της ύλης των εξετάσεων. Επίσης θεωρείται επιβεβλημένη η μελέτη του αρχείου των ερωτήσεων που διατίθεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, στις οποίες και θα γίνει η αξιολόγηση των συμμετεχόντων.

Υλικό τεκμηρίωσης

icon

Ψηφιακό αρχείο με τράπεζα ερωτήσεων-απαντήσεων με την ύλη της εξέτασης. Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-learning για απεριόριστη εξάσκηση στις ερωτήσεις των εξετάσεων της ΤτΕ με αυτόματη διόρθωση απαντήσεων από το σύστημα.

Επιπλέον στοιχεία

 • Διδάσκουν επαγγελματίες εισηγητές με πολυετή εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Σύγχρονες αίθουσες εκπαίδευσης. Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας
 • Λήψη πιστοποιητικού παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό οργανισμό K2 Campus


Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 5157260.


1. Για νέους σπουδαστές 

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε φοιτητές και ανέργους. Απαραίτητη η επίδειξη (ή  αποστολή ψηφιακού αρχείου) φοιτητικού πάσο ή κάρτα ανεργίας κατά την εγγραφή
 • Παροχή έκπτωσης ομαδικών εγγραφών (για ταυτόχρονη εγγραφή) πολλαπλών συμμετεχόντων:

           - 10% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 2 (δύο) συμμετεχόντων
           - 15% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 3 (τριών) συμμετεχόντων
           - 20% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 4 (τεσσάρων) συμμετεχόντων

           Οι παραπάνω εκπτώσεις αφορούν όλους τους ταυτόχρονα εγγραφόμενους σπουδαστές.

2. Για υφιστάμενους σπουδαστές (που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο μαζί μας)

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε οποιοδήποτε επόμενο σεμινάριο παρακολουθήσουν
 • Δυνατότητα επανάληψης φοίτησης για όλους μας τους σπουδαστές στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν ήδη παρακολουθήσει, χωρίς ΚΑΜΙΑ επιπλέον επιβάρυνση!

3. Για επιχειρήσεις και οργανισμούς

 • Δυνατότητα χρηματοδότησης των υπηρεσιών εκπαίδευσης έως και 100% από πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
 • Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών τμημάτων εκπαίδευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα οργάνωσης ενδο-επιχειρησιακών εκπαιδεύσεων στους χώρους μιας επιχείρησης ή οργανισμού με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα προμήθειας πακέτων κωδικών τηλεκπαίδευσης (υπηρεσία self-paced e-learning) για υπηρεσίες ομαδικής τηλεκατάρτισης με χαμηλό κόστος.

   

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας ακαδημαϊκός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας.

*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

*
*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν