fb twitter in google youtube
Ενημερωτικο δελτιο

Νέο μοντέλο - Οργάνωση σύγχρονου ασφαλιστικού γραφείου

13021
Ασχολείστε επαγγελματικά με την ιδιωτική ασφάλιση και βιώνετε τις μεγάλες αλλαγές στον Κλάδο; Αισθάνεστε την ανάγκη να αναδιοργανωθείτε επαγγελματικά χωρίς να απέχετε από τις εξελίξεις; Το σεμινάριο με τίτλο "Νέο μοντέλο - Οργάνωση σύγχρονου ασφαλιστικού γραφείου" δημιουργήθηκε για να σας βοηθήσει να επαναπροσδιορίσετε το ρόλο σας και την επιχείρησης σας, σε μια αγορά που εξελίσσεται ραγδαία.
Τρόποι διεξαγωγής Διάρκεια
In Classroom 20 ώρες
Live e-learning 20 ώρες
Σε συνεργασία με:
Κ2 Campus
Γλώσσες διεξαγωγής:
Ελληνικά
 

Στόχος-Αντικείμενο εκπαίδευσης

Το σεμινάριο με τίτλο "Νέο μοντέλο - Οργάνωση σύγχρονου ασφαλιστικού γραφείου"  επιχειρεί αφενός να παρουσιάσει νέες στρατηγικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης  αφετέρου να μεταλαμπαδεύσει γνώσεις για την σύγχρονη οργάνωση τους ωστόσο συμβατή με το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζονται. Το επιχείρημα δρα ως «θεραπευτικό σχήμα» και αναλύεται μέσα στο σημερινό κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιούργησε στη χώρα μας η οικονομική κρίση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων (20 ώρες), υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους σπουδαστές μας να δουλέψουν χωρίς οικονομικό κόστος σε ομάδες, με την επίβλεψη και καθοδήγηση του εισηγητή, επάνω σε πραγματικά case studies (μελέτες περίπτωσης και μελέτες εφαρμογής). Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη ώστε οι σπουδαστές μας να εμβαθύνουν στην κατανόηση της διδαχθείσας ύλης και να συνδέσουν το θεωρητικό πλαίσιο με τις καθημερινές πρακτικές που ακολουθούνται στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης.

Διδασκόμενη ύλη-Syllabus

Βασική ύλη νέου μοντέλου στην οργάνωση σύγχρονου ασφαλιστικού γραφείου: 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου 

 • Επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Χαρακτηριστικά ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αδρομερής ανάλυση της ασφαλιστικής αγοράς
 • Στρατηγική εμπορικής προώθησης 
 • Προώθηση πωλήσεων (ασφαλιστική διαμεσολάβηση)
 • Προώθηση πωλήσεων (ασφαλιστικές συμβουλές)
 • Βασικοί στόχοι και χρηματοοικονομική επισκόπηση

 

Αναλυτική περιγραφή 

 • Ανάλυση της ασφαλιστικής αγοράς
 • Προϊόντα και υπηρεσίες
 • Στρατηγική εμπορικής προώθησης
 • Ανάλυση S.W.O.T.
 • Δομή και ιδιοκτησία της επιχείρησης
 • Διοίκηση
 • Βασικοί στόχοι
 • Κίνδυνοι – ανταγωνισμός

 

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες

 • Δαπάνες εγκατάστασης
 • Πρόβλεψη αποτελεσμάτων πρώτου έτους
 • Χρηματοδότηση
 • Προσδιορισμός Νεκρού Σημείου
 • Απόδοση επένδυσης
 • Σχέδιο δράσης 
 • Εναλλακτικό σχέδιο δράσης

 

Εσωτερική οργάνωση και διακυβέρνηση

 • Accounting data records και χρήση πληροφοριών τους
 • Paperless office
 • Ηλεκτρονική διαχείριση εντύπων –εγγράφων
 • Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες πληροφοριών
 • Intranet – Internet
 • Ιστοσελίδες παροχής προϊόντων και υπηρεσιών σε πελάτες και συνεργάτες
 • Απομακρυσμένη διαχείριση υπολογιστών
 • Πρόγραμμα εργασίας υπαλλήλων και εκπαίδευσή τους
 • Εσωτερικός κανονισμός εργασιών γραφείου και εφαρμογή του

Σε ποιούς απευθύνεται

icon

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης. Ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλιστικοί  διαμεσολαβητές και ασφαλιστικοί υπάλληλοι.

Επαγγελματικά οφέλη

icon

Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην ασφαλιστική αγορά, επαναπροσδιορίζοντας τη στρατηγική πωλήσεων στο νέο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που βιώνουμε στη χώρα μας. Άμεση αύξηση πωλήσεων και εισοδήματος με την εφαρμογή των παρουσιαζόμενων τεχνικών & πρακτικών. Εμπλουτισμός βιογραφικού, αναγνώριση στην ασφαλιστική αγορά.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

icon

Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη απαίτηση προηγούμενων γνώσεων.

Υλικό τεκμηρίωσης

icon

Εκπαιδευτικές σημειώσεις

Επιπλέον στοιχεία

 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
 • Διδάσκουν επαγγελματίες εισηγητές με πολυετή εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Παροχή επιπλέον ωρών εκπαιδευτικής στήριξης για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών case studies καθοδηγούμενων από τους εισηγητές μας
 • Σύγχρονες αίθουσες εκπαίδευσης. Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας
 • Λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό οργανισμό K2 Campus


Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 5157260.


1. Για νέους σπουδαστές 

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε φοιτητές και ανέργους. Απαραίτητη η επίδειξη (ή  αποστολή ψηφιακού αρχείου) φοιτητικού πάσο ή κάρτα ανεργίας κατά την εγγραφή
 • Παροχή έκπτωσης ομαδικών εγγραφών (για ταυτόχρονη εγγραφή) πολλαπλών συμμετεχόντων:

           - 10% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 2 (δύο) συμμετεχόντων
           - 15% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 3 (τριών) συμμετεχόντων
           - 20% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 4 (τεσσάρων) συμμετεχόντων

           Οι παραπάνω εκπτώσεις αφορούν όλους τους ταυτόχρονα εγγραφόμενους σπουδαστές.

2. Για υφιστάμενους σπουδαστές (που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο μαζί μας)

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε οποιοδήποτε επόμενο σεμινάριο παρακολουθήσουν
 • Δυνατότητα επανάληψης φοίτησης για όλους μας τους σπουδαστές στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν ήδη παρακολουθήσει, χωρίς ΚΑΜΙΑ επιπλέον επιβάρυνση!

3. Για επιχειρήσεις και οργανισμούς

 • Δυνατότητα χρηματοδότησης των υπηρεσιών εκπαίδευσης έως και 100% από πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
 • Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών τμημάτων εκπαίδευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα οργάνωσης ενδο-επιχειρησιακών εκπαιδεύσεων στους χώρους μιας επιχείρησης ή οργανισμού με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα προμήθειας πακέτων κωδικών τηλεκπαίδευσης (υπηρεσία self-paced e-learning) για υπηρεσίες ομαδικής τηλεκατάρτισης με χαμηλό κόστος.

   

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας ακαδημαϊκός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας.

*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

*
*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν