fb twitter in google youtube
Ενημερωτικο δελτιο

Επιμόρφωση ασφαλιστικών θεμάτων - Επικαιροποίηση γνώσεων

13020
Δραστηριοποιήστε στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης; Επιθυμείτε να κατανοήσετε και να εφαρμόσετε τις νέες δομές σχεδιασμού ανάπτυξης αφενός της επιχείρησης σας, αφετέρου του χαρτοφυλακίου σας; Θέλετε να κατανοήσετε την ιδιαίτερη σημασία της μελέτης και της εφαρμογής των εννοιών της ιδιωτικής ασφάλισης; Το σεμινάριο με τίτλο "Επιμόρφωση ασφαλιστικών θεμάτων - Επικαιροποίηση γνώσεων" δημιουργήθηκε για να σας βοηθήσει να επαναπροσδιορίσετε το ρόλο σας σε μια αγορά που εξελίσσεται ραγδαία και να σχεδιάσετε εκ νέου την στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησής σας.
Τρόποι διεξαγωγής Διάρκεια
In Classroom 25 ώρες
Live e-learning 25 ώρες
Σε συνεργασία με:
Κ2 Campus
Γλώσσες διεξαγωγής:
Ελληνικά
 

Στόχος-Αντικείμενο εκπαίδευσης

Το σεμινάριο με τίτλο "Επιμόρφωση ασφαλιστικών θεμάτων - Επικαιροποίηση γνώσεων" επιχειρεί αφενός να παρουσιάσει νέες επικαιροποιημένες στρατηγικές ανάπτυξης επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, αφετέρου να μεταλαμπαδεύσει νέες γνώσεις μέσα στο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιούργησε στη χώρα μας η οικονομική κρίση. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται προτάσεις "νέων στρατηγικών" συμβατές με τα νέα δεδομένα και δίνεται έμφαση στους τρόπους μελέτης πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων σήμερα. Αποτελεί ιδανική επιλογή για επαγγελματίες του χώρου όπως π.χ. υφιστάμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και ασφαλιστικούς υπαλλήλους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων (25 ώρες), υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους σπουδαστές μας να δουλέψουν χωρίς οικονομικό κόστος σε ομάδες, με την επίβλεψη και καθοδήγηση του εισηγητή, επάνω σε πραγματικά case studies (μελέτες περίπτωσης και μελέτες εφαρμογής). Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη ώστε οι σπουδαστές μας να εμβαθύνουν στην κατανόηση της διδαχθείσας ύλης και να συνδέσουν το θεωρητικό πλαίσιο με τις καθημερινές πρακτικές που ακολουθούνται στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης.

Διδασκόμενη ύλη-Syllabus

Βασική ύλη νέου μοντέλου  στην επιμόρφωση & επικαιροποίηση γνώσεων ασφαλιστικών θεμάτων 

Α) Ασφάλιση αυτοκινήτων – περιουσίας – ζωής και λοιπών κινδύνων

 • Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Εφαρμογής του Ν.489/1976 
 • Ειδικά θέματα Σύγχρονης εφαρμογής του Ν.2496/1997
 • Ειδικά θέματα Σύγχρονης εφαρμογής του Ν.4261/2014

 

Β) Ανάλυση και σύγχρονη εφαρμογή  των 2 πράξεων Διοικητή Τράπεζας Της Ελλάδος τις 30-9-2013

 • Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδία δε αναφορικά με την εμπορική πολιτική την πρόσκτηση εργασιών και τα συναφή με αυτήν δίκτυα καθώς και την παρακολούθηση της παραγωγής, της είσπραξης ασφαλίστρων και της απόδοσης προμηθειών και συναφείς κανόνες δεοντολογίας.
 • Κανονισμός συμπεριφοράς των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών  

 

Γ) Ανάληψη, διαχείριση, τοποθέτηση ασφαλιστικού κινδύνου 

 • Ειδικά θέματα σύγχρονης εφαρμογής του Ν.489/1976 
 • Ειδικά θέματα σύγχρονης εφαρμογής του Ν.2496/1997
 • Πράξεων Διοικητή Τράπεζας Της Ελλάδος τις 30-9-2013

 

Δ) Διαχείριση ασφαλιστικών ζημιών

 • Από την αυτοψία έως την αποζημίωση  

Σε ποιούς απευθύνεται

icon

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης. Ενδεικτικά αναφέρονται  στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και επιχειρήσεων, ασφαλιστικοί  διαμεσολαβητές και ασφαλιστικοί υπάλληλοι.

Επαγγελματικά οφέλη

icon

Συμμετοχή στην υποχρεωτική επικαιροποίηση γνώσεων στην ασφαλιστική αγορά, επαναπροσδιορίζοντας γνώσεις και στρατηγικές ανάπτυξης στο νέο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που βιώνουμε στη χώρα μας. Άμεση αύξηση πωλήσεων και εισοδήματος με την εφαρμογή των παρουσιαζόμενων τεχνικών & πρακτικών. Εμπλουτισμός βιογραφικού, αναγνώριση στην  αγορά. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

icon

Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη απαίτηση προηγούμενων γνώσεων.

Υλικό τεκμηρίωσης

icon

Εκπαιδευτικές σημειώσεις

Επιπλέον στοιχεία

 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
 • Διδάσκουν επαγγελματίες εισηγητές με πολυετή εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Παροχή επιπλέον ωρών εκπαιδευτικής στήριξης για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών case studies καθοδηγούμενων από τους εισηγητές μας
 • Σύγχρονες αίθουσες εκπαίδευσης. Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας
 • Λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό οργανισμό K2 Campus


Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 5157260.


1. Για νέους σπουδαστές 

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε φοιτητές και ανέργους. Απαραίτητη η επίδειξη (ή  αποστολή ψηφιακού αρχείου) φοιτητικού πάσο ή κάρτα ανεργίας κατά την εγγραφή
 • Παροχή έκπτωσης ομαδικών εγγραφών (για ταυτόχρονη εγγραφή) πολλαπλών συμμετεχόντων:

           - 10% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 2 (δύο) συμμετεχόντων
           - 15% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 3 (τριών) συμμετεχόντων
           - 20% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 4 (τεσσάρων) συμμετεχόντων

           Οι παραπάνω εκπτώσεις αφορούν όλους τους ταυτόχρονα εγγραφόμενους σπουδαστές.

2. Για υφιστάμενους σπουδαστές (που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο μαζί μας)

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε οποιοδήποτε επόμενο σεμινάριο παρακολουθήσουν
 • Δυνατότητα επανάληψης φοίτησης για όλους μας τους σπουδαστές στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν ήδη παρακολουθήσει, χωρίς ΚΑΜΙΑ επιπλέον επιβάρυνση!

3. Για επιχειρήσεις και οργανισμούς

 • Δυνατότητα χρηματοδότησης των υπηρεσιών εκπαίδευσης έως και 100% από πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
 • Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών τμημάτων εκπαίδευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα οργάνωσης ενδο-επιχειρησιακών εκπαιδεύσεων στους χώρους μιας επιχείρησης ή οργανισμού με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα προμήθειας πακέτων κωδικών τηλεκπαίδευσης (υπηρεσία self-paced e-learning) για υπηρεσίες ομαδικής τηλεκατάρτισης με χαμηλό κόστος.

   

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας ακαδημαϊκός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας.

*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

*
*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν