fb twitter in google youtube
Ενημερωτικο δελτιο

Έξυπνες διαπραγματεύσεις για να κερδίζουμε, δίχως κόστος

12021
Η διαπραγμάτευση αποτελεί πλέον μία από τις βασικότερες δεξιότητες που οφείλουν να διαθέτουν τα στελέχη των επιχειρήσεων και των οργανισμών για να ανταπεξέλθουν στις ποικίλες προκλήσεις του σύγχρονου, ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Στόχος του εν λόγω σεμιναρίου είναι η επαφή των συμμετεχόντων με την τέχνη, αλλά και την τεχνική των διαπραγματεύσεων με ένα τρόπο αρθρωτό και ολοκληρωμένο.
Τρόποι διεξαγωγής Διάρκεια
In Classroom 12 ώρες
Σε συνεργασία με:
Κ2 Campus
Γλώσσες διεξαγωγής:
Ελληνικά
 

Στόχος-Αντικείμενο εκπαίδευσης

Η διαπραγμάτευση είναι μία από τις βασικές μεθόδους για την λήψη μιας επιχειρηματικής ή διοικητικής απόφασης. Το συγκεκριμένο σεμινάριο αναλύει τις θεμελιώδεις έννοιες της διαπραγμάτευσης, τα στάδια που την αποτελούν, το πώς σχεδιάζεται μία διαπραγμάτευση (συστημική προσέγγιση) και αναλύονται βασικά εργαλεία αυτής όπως είναι η επικοινωνία και η πειθώ. Μέσω εξειδικευμένων ασκήσεων και παραδειγμάτων (case studies) οι συμμετέχοντες αποκτούν μία μεθοδική προσέγγιση του εν λόγω «εργαλείου», συνειδητοποιούν την ουσία αυτού, την αρχιτεκτονική του και εκπαιδεύονται στην ορθή σχεδίαση – εκτέλεση του.

Διδασκόμενη ύλη-Syllabus

Εισαγωγικές έννοιες για την διαπραγμάτευση

 • Οι βασικές έννοιες της διαπραγμάτευσης (θέσεις – συμφέροντα – ZOPA/ Zone Of Possible Agreement – BATNA/ Best Alternative To Negotiated Agreement)
 • Τι είναι διαπραγματεύσιμο σε μια κλασσική επιχειρηματική κατάσταση (ανάλυση πλαισίου για την λήψη απόφασης περί του εάν θα διαπραγματευτούμε ή όχι)
 • Προσδιορισμός προσεγγίσεων όταν βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση (διαμέσου ατομικών ασκήσεων)

Διαπραγματευτικά Στάδια

 • Προσδιορισμός των έξι (6) σταδίων της διαπραγματευτικής διεργασίας
 • Μαθαίνω να χρησιμοποιώ την ορθή συμπεριφορά για το κάθε στάδιο (ανάλυση διαμέσου παραδειγμάτων)
 • Προσδιορισμός των επιρροών που υπεισέρχονται στην διαπραγμάτευση

Σχεδιασμός της Διαπραγμάτευσης σου

 • Σχεδιασμός μίας διαπραγμάτευσης (διαπραγματευτική ατζέντα: ένα κρίσιμο στοιχείο/ πώς να χρησιμοποιείται μία συγκεκριμένη φόρμα)
 • Προσδιορισμός του πεδίου επίλυσης της διαφοράς 
 • Εφαρμογή του σχεδιαστικού πλαισίου σε πραγματικές διαπραγματεύσεις (διαμέσου ασκήσεων)

Η δύναμη της πειθούς (persuasion)

 • Εφαρμογή της «ρητορικής» διεργασίας 
 • Χρήση της διεργασίας frame/reframe για να κατανοήσεις το άλλο μέρος
 • Εξέταση πιθανών προσεγγίσεων για χρήση σε περιπτώσεις αντιπαραθέσεων
 • Χρήση ικανοτήτων ενεργητικής ακρόασης κατά την διάρκεια της διαπραγματευτικής διεργασίας

Επικοινωνία (ο θεμέλιος λίθος της διαπραγμάτευσης)

 • Επεξήγηση των τεσσάρων (4) διαστάσεων του DISC συμπεριφοριστικού μοντέλου, καθώς και οι τάσεις του κάθε στυλ
 • Περιγραφή των χαρακτηριστικών των διττών στυλ και η επιρροή τους στις διαπραγματεύσεις
 • Περιγραφή υιοθέτησης του κατάλληλου στυλ ώστε να μεγιστοποιηθούν τα διαπραγματευτικά οφέλη (άσκηση προσομοίωσης για τον προσδιορισμό του διαπραγματευτικού στυλ των συμμετεχόντων)
 • Προσδιορισμός των παραγόντων εκτροχιασμού των διαπραγματεύσεων και πώς να αποφευχθούν οι διαπραγματευτικές «παγίδες» (ανάλυση συγκεκριμένων τακτικών – αντίμετρων για αυτές)

Πιστοποίηση σπουδών

Βεβαίωση Παρακολούθησης K2Campus

Σε ποιούς απευθύνεται

icon

Στελέχη Διευθύνσεων Προμηθειών, Έρευνας/Ανάπτυξης και Πωλήσεων/Μάρκετινγκ/Εξυπηρέτησης Πελατών (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα).

Επαγγελματικά οφέλη

icon

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει την μεθοδολογία που θα τους επιτρέψει να σχεδιάσουν και, εν συνεχεία, να διεξάγουν διαπραγματεύσεις με επιτυχία.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

icon

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις. Εργασιακή εμπειρία άνω των 3 ετών είναι βοηθητική για την πλήρη κατανόηση του σεμιναρίου.

Υλικό τεκμηρίωσης

icon

Διαφάνειες/Σημειώσεις/Ασκήσεις Εισηγητή


Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 5157260.


1. Για νέους σπουδαστές 

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε φοιτητές και ανέργους. Απαραίτητη η επίδειξη (ή  αποστολή ψηφιακού αρχείου) φοιτητικού πάσο ή κάρτα ανεργίας κατά την εγγραφή
 • Παροχή έκπτωσης ομαδικών εγγραφών (για ταυτόχρονη εγγραφή) πολλαπλών συμμετεχόντων:

           - 10% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 2 (δύο) συμμετεχόντων
           - 15% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 3 (τριών) συμμετεχόντων
           - 20% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 4 (τεσσάρων) συμμετεχόντων

           Οι παραπάνω εκπτώσεις αφορούν όλους τους ταυτόχρονα εγγραφόμενους σπουδαστές.

2. Για υφιστάμενους σπουδαστές (που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο μαζί μας)

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε οποιοδήποτε επόμενο σεμινάριο παρακολουθήσουν
 • Δυνατότητα επανάληψης φοίτησης για όλους μας τους σπουδαστές στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν ήδη παρακολουθήσει, χωρίς ΚΑΜΙΑ επιπλέον επιβάρυνση!

3. Για επιχειρήσεις και οργανισμούς

 • Δυνατότητα χρηματοδότησης των υπηρεσιών εκπαίδευσης έως και 100% από πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
 • Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών τμημάτων εκπαίδευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα οργάνωσης ενδο-επιχειρησιακών εκπαιδεύσεων στους χώρους μιας επιχείρησης ή οργανισμού με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα προμήθειας πακέτων κωδικών τηλεκπαίδευσης (υπηρεσία self-paced e-learning) για υπηρεσίες ομαδικής τηλεκατάρτισης με χαμηλό κόστος.

   

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας ακαδημαϊκός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας.

*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

*
*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν