fb twitter in google youtube
Ενημερωτικο δελτιο

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις - Διαπραγματευτικές Στρατηγικές και Τακτικές - Εφαρμογή & Αντιμετώπιση Αυτών

12019
Η διαπραγμάτευση αποτελώντας βασικότατη δεξιότητα για τα στελέχη των επιχειρήσεων και των οργανισμών θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με αυστηρή επιστημονικότητα. Στόχος του εν λόγω σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εντρυφήσουν στις στρατηγικές της διαπραγμάτευσης (before the negotiation table) και να εξασκηθούν στην χρήση των κατάλληλων τακτικών (ή την αποφυγή αυτών) κατά την διάρκεια αυτής (negotiation table).
Τρόποι διεξαγωγής Διάρκεια
In Classroom 12 ώρες
Σε συνεργασία με:
Κ2 Campus
Γλώσσες διεξαγωγής:
Ελληνικά
 

Στόχος-Αντικείμενο εκπαίδευσης

Η διαπραγμάτευση για να είναι αποτελεσματική και αποδοτική πρέπει να ακολουθεί ένα ορθό στρατηγικό πλαίσιο που να εκτελείται με ένα ευέλικτο – δυναμικό τρόπο. Μέσω εξειδικευμένων ασκήσεων, παραδειγμάτων (case studies) και role play σεναρίου οι συμμετέχοντες αποκτούν πλήρη αντίληψη των υπαρχόντων διαπραγματευτικών στρατηγικών και πως θα επιλέξουν την βέλτιστη, καθώς και ουσιαστική γνώση των τεχνικών επιβολής των προαποφασισθέντων διαπραγματευτικών στόχων, παράλληλα με την «ευφυή» αποφυγή τεχνικών που προσπαθούν να δημιουργήσουν αρνητικά τετελεσμένα κατά την διεξαγωγή μίας διαπραγμάτευσης.

Διδασκόμενη ύλη-Syllabus

 • Παροχή ενός συστηματικού πλαισίου για την κατανόηση της ουσίας των διαπραγματευτικών στρατηγικών (ανάλυση διαμέσου παραδειγμάτων και case studies)
 • Αύξηση της επίγνωσης επί των δικών μας δυνατών – αδύνατων σημείων ως διαπραγματευτές/ αποτίμηση των δυνατών – αδύναμων σημείων του άλλου μέρους
 • Τρόποι αύξηση του μεγέθους της «πίτας» δια της δημιουργίας αξίας εν μέσω των διαπραγματεύσεων (διαμέσου role –play σεναρίου)
 • Κτήση ευέλικτων τεχνικών επίλυσης προβλημάτων για τον διαμοιρασμό αξίας και ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των διαπραγματευόμενων μερών (ανάλυση του OODA μοντέλου)
 • Προσδιορισμός του τρόπου επιλογής της ορθής διεργασίας για την επίτευξη συμφωνιών που έχουν χρονική διάρκεια (διαμέσου ασκήσεων)
 • Μάθηση του τρόπου διαχείρισης της διαπραγμάτευσης μακριά από το τραπέζι αυτής, καθώς και στο παρασκήνιο (ο χορός της διαπραγμάτευσης/ διεργασία των ανταλλαγών/ χρήση των κατάλληλων τακτικών)

Πιστοποίηση σπουδών

Βεβαίωση Παρακολούθησης K2Campus

Σε ποιούς απευθύνεται

icon

Στελέχη Διευθύνσεων Προμηθειών, Έρευνας/Ανάπτυξης και Πωλήσεων/Μάρκετινγκ/Εξυπηρέτησης Πελατών (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα).

Μηχανικούς/Οικονομολόγους που συμμετέχουν στην διαπραγμάτευση σύνθετων συμβάσεων (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα).

Επαγγελματικά οφέλη

icon

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει την μεθοδολογία (τόσο σε επίπεδο στρατηγικής, όσο και σε επίπεδο τακτικής) που θα τους επιτρέψει να σχεδιάσουν και, εν συνεχεία, να διεξάγουν διαπραγματεύσεις με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

icon

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις. Εργασιακή εμπειρία άνω των 3 ετών και παρακολούθηση του σεμιναρίου με τίτλο «Έξυπνες Διαπραγματεύσεις για να κερδίζουμε δίχως κόστος» είναι βοηθητική για την πλήρη κατανόηση του σεμιναρίου.

Υλικό τεκμηρίωσης

icon

Διαφάνειες/Σημειώσεις/Ασκήσεις Εισηγητή


Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 5157260.


1. Για νέους σπουδαστές 

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε φοιτητές και ανέργους. Απαραίτητη η επίδειξη (ή  αποστολή ψηφιακού αρχείου) φοιτητικού πάσο ή κάρτα ανεργίας κατά την εγγραφή
 • Παροχή έκπτωσης ομαδικών εγγραφών (για ταυτόχρονη εγγραφή) πολλαπλών συμμετεχόντων:

           - 10% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 2 (δύο) συμμετεχόντων
           - 15% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 3 (τριών) συμμετεχόντων
           - 20% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 4 (τεσσάρων) συμμετεχόντων

           Οι παραπάνω εκπτώσεις αφορούν όλους τους ταυτόχρονα εγγραφόμενους σπουδαστές.

2. Για υφιστάμενους σπουδαστές (που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο μαζί μας)

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε οποιοδήποτε επόμενο σεμινάριο παρακολουθήσουν
 • Δυνατότητα επανάληψης φοίτησης για όλους μας τους σπουδαστές στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν ήδη παρακολουθήσει, χωρίς ΚΑΜΙΑ επιπλέον επιβάρυνση!

3. Για επιχειρήσεις και οργανισμούς

 • Δυνατότητα χρηματοδότησης των υπηρεσιών εκπαίδευσης έως και 100% από πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
 • Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών τμημάτων εκπαίδευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα οργάνωσης ενδο-επιχειρησιακών εκπαιδεύσεων στους χώρους μιας επιχείρησης ή οργανισμού με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα προμήθειας πακέτων κωδικών τηλεκπαίδευσης (υπηρεσία self-paced e-learning) για υπηρεσίες ομαδικής τηλεκατάρτισης με χαμηλό κόστος.

   

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας ακαδημαϊκός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας.

*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

*
*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν