fb twitter in google youtube
Ενημερωτικο δελτιο

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός ασφαλιστικών πωλήσεων

13015
Επιθυμείτε να κατανοήσετε και να εφαρμόσετε τις βασικές δομές του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής; Σκοπεύετε να πετύχετε άμεσο αποτέλεσμα στη διαμόρφωση ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών σας; Θέλετε να κατανοήσετε την ιδιαίτερη σημασία του επενδυτικού προφίλ των πελατών σας για την αποφυγή λαθών και εσφαλμένων εκτιμήσεων; Το σεμινάριο με τίτλο "Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός ασφαλιστικών προϊόντων" δημιουργήθηκε για να σας βοηθήσει να επαναπροσδιορίσετε τις κινήσεις σας και να σχεδιάσετε εκ νέου την στρατηγική των πωλήσεων σας.
Τρόποι διεξαγωγής Διάρκεια
In Classroom 20 ώρες
Live e-learning 20 ώρες
Σε συνεργασία με:
Κ2 Campus
Γλώσσες διεξαγωγής:
Ελληνικά
 

Στόχος-Αντικείμενο εκπαίδευσης

Το σεμινάριο με τίτλο "Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός ασφαλιστικών προϊόντων" επιχειρεί να παρουσιάσει αναμορφωμένες νέες στρατηγικές πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων μέσα στο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιούργησε στη χώρα μας η οικονομική κρίση. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται προτάσεις "νέων στρατηγικών" συμβατές με τα νέα δεδομένα και δίνεται έμφαση στους τρόπους μελέτης πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων σήμερα. Αποτελεί ιδανική επιλογή για επαγγελματίες του χώρου όπως π.χ. υφιστάμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και ασφαλιστικούς υπαλλήλους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων (20 ώρες), υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους σπουδαστές μας να δουλέψουν χωρίς οικονομικό κόστος σε ομάδες, με την επίβλεψη και καθοδήγηση του εισηγητή, επάνω σε πραγματικά case studies (μελέτες περίπτωσης και μελέτες εφαρμογής). Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη ώστε οι σπουδαστές μας να εμβαθύνουν στην κατανόηση της διδαχθείσας ύλης και να συνδέσουν το θεωρητικό πλαίσιο με τις καθημερινές πρακτικές που ακολουθούνται στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης.

Διδασκόμενη ύλη-Syllabus

 • Ανάγκες Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού
 • Στόχος
 • Η ανάγκη για Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό
 • Κυριότερα είδη αναγκών
 • Προτεραιότητα Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού
 • Ο κύκλος ζωής
 • Περιστάσεις που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική συμβουλή
 • Τροποποιήσεις του κύκλου ζωής
 • Εργασιακή θέση
 • Υγεία του ατόμου & των εξαρτωμένων  
 • Ισοζύγιο εισοδημάτων & εξόδων  
 • Περιορισμοί του μοντέλου κύκλου ζωής
 • Δυσκολίες στον προσδιορισμό  των αναγκών και προτεραιοτήτων
  
 • Διαδικασία Εντόπισης Στοιχείων
 • Η έκταση και ο σκοπός της εντόπισης στοιχείων
 • Κύριοι τομείς Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού
 • Προσδιορισμός αναγκών
 • Διαθέσιμες συνεισφορές
 • Προσδοκώμενες αλλαγές
 • Προσωπικό προφίλ
 • Προσδιορισμός προϊόντων
 • Καλή εντόπιση στοιχείων
 • Συνεντεύξεις  εντόπισης στοιχείων
 • Η αξία της δομημένης συνέντευξης
 • Στάδια δομημένης συνέντευξης
 • Έντυπα εντόπισης στοιχείων
 • Ηλεκτρονικά προγράμματα 
 • Μέθοδοι εντόπισης στοιχείων 
 • Οικονομικές πληροφορίες 
 • Καταχώρηση πληροφοριών 
 • Η αξιολόγηση των πληροφοριών της εντόπισης στοιχείων
 • Δεξιότητες εντόπισης στοιχείων και η χρήση τους
 • Ανοικτές ερωτήσεις    
 • Καθοδηγητικές ερωτήσεις    
 
 • Καλή Πρακτική Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
 • Επαγγελματισμός
 • Κύρια χαρακτηριστικά συμβούλων
 • Κύριος λόγος ηθικής συμπεριφοράς
 • Επαγγελματική συμπεριφορά
 • Επαγγελματική επάρκεια
 • Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη
 • Δραστηριότητες ανάπτυξης
 • Επαγγελματικές αρχές
 • Κώδικες και αρχές της αγοράς
 
 • Προϊόντα Προστασίας
 • Συνοπτική Ανάλυση και  Περιγραφή
 • Προϊόντα Αποταμίευσης και Επένδυσης
 • Συνοπτική Ανάλυση και  Περιγραφή
 • Προϊόντα Συντάξεων
 • Συνοπτική Ανάλυση και  Περιγραφή

Σε ποιούς απευθύνεται

icon

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης. Ενδεικτικά αναφέρονται  στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και επιχειρήσεων, ασφαλιστικοί  διαμεσολαβητές και ασφαλιστικοί υπάλληλοι.

Επαγγελματικά οφέλη

icon

Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην ασφαλιστική αγορά, επαναπροσδιορίζοντας τη στρατηγική πωλήσεων στο νέο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που βιώνουμε στη χώρα μας. Άμεση αύξηση πωλήσεων και εισοδήματος με την εφαρμογή των παρουσιαζόμενων τεχνικών & πρακτικών. Εμπλουτισμός βιογραφικού, αναγνώριση στην αγορά. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

icon

Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη απαίτηση προηγούμενων γνώσεων.

Υλικό τεκμηρίωσης

icon

Εκπαιδευτικές σημειώσεις

Επιπλέον στοιχεία

 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
 • Διδάσκουν επαγγελματίες εισηγητές με πολυετή εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Παροχή επιπλέον ωρών εκπαιδευτικής στήριξης για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών case studies καθοδηγούμενων από τους εισηγητές μας
 • Σύγχρονες αίθουσες εκπαίδευσης. Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας
 • Λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό οργανισμό K2 Campus


Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 5157260.


1. Για νέους σπουδαστές 

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε φοιτητές και ανέργους. Απαραίτητη η επίδειξη (ή  αποστολή ψηφιακού αρχείου) φοιτητικού πάσο ή κάρτα ανεργίας κατά την εγγραφή
 • Παροχή έκπτωσης ομαδικών εγγραφών (για ταυτόχρονη εγγραφή) πολλαπλών συμμετεχόντων:

           - 10% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 2 (δύο) συμμετεχόντων
           - 15% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 3 (τριών) συμμετεχόντων
           - 20% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 4 (τεσσάρων) συμμετεχόντων

           Οι παραπάνω εκπτώσεις αφορούν όλους τους ταυτόχρονα εγγραφόμενους σπουδαστές.

2. Για υφιστάμενους σπουδαστές (που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο μαζί μας)

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε οποιοδήποτε επόμενο σεμινάριο παρακολουθήσουν
 • Δυνατότητα επανάληψης φοίτησης για όλους μας τους σπουδαστές στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν ήδη παρακολουθήσει, χωρίς ΚΑΜΙΑ επιπλέον επιβάρυνση!

3. Για επιχειρήσεις και οργανισμούς

 • Δυνατότητα χρηματοδότησης των υπηρεσιών εκπαίδευσης έως και 100% από πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
 • Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών τμημάτων εκπαίδευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα οργάνωσης ενδο-επιχειρησιακών εκπαιδεύσεων στους χώρους μιας επιχείρησης ή οργανισμού με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα προμήθειας πακέτων κωδικών τηλεκπαίδευσης (υπηρεσία self-paced e-learning) για υπηρεσίες ομαδικής τηλεκατάρτισης με χαμηλό κόστος.

   

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας ακαδημαϊκός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας.

*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

*
*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν