fb twitter in google youtube
Ενημερωτικο δελτιο

Υποστήριξη & συμβουλευτική με συνοδό εκπαίδευση «Εκπαιδευτικό δραστικό σχήμα»

13054
Ο μετασχηματισμός πεποιθήσεων θεωρείται από μόνος του εμπόδιο στην εκπαίδευση επαγγελματιών και δη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών καθότι έχουν μάθει να σκέπτονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις στις οποίες έχουν επενδύσει συναισθηματικά. Οι έννοιες της «ενσυναίσθησης» και της «αλληλεγγύης» είναι οι βασικοί πυλώνες του σεμιναρίου κατά το οποίο οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών συνοδεύονται από υποστήριξη και συμβουλευτική και το «Συνολικό δραστικό σχήμα» προδιαγράφεται από τον ίδιο τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.
Τρόποι διεξαγωγής Διάρκεια
In Classroom Κατόπιν συμφωνίας
Live e-learning Κατόπιν συμφωνίας
Σε συνεργασία με:
Κ2 Campus
Γλώσσες διεξαγωγής:
Ελληνικά
 

Στόχος-Αντικείμενο εκπαίδευσης

Ο επαγγελματίας ή ο νεοεισερχόμενος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής βάλλεται σε όλα τα μέτωπα και επίπεδα από:

 • Παλαιές οφειλές και διακανονισμούς
 • Bank assurance
 • Πωλήσεις μέσω internet
 • Φορολογία
 • Κρίση
 • Ανεργία
 • Νέο επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Ιδιαίτερες νομικές ευθύνες
 • Επερχόμενες εξελίξεις της οδηγίας Solvency II.


Ταυτόχρονα αντιμετωπίζει:

 • Έλλειψη αυτοπεποίθησης για το αν μπορεί να ανταπεξέλθει στο ήδη διαμορφωμένο περιβάλλον
 • Αρνητικά συναισθήματα λόγω εμπειρίας από παλαιότερες εκπαιδεύσεις
 • Δυσκολίες στην καθημερινή επιβίωση
 • Φόβος θυματοποίησης από γνωστοποιήσεις
 • Αδυναμία κατανόησης του εκπαιδευτικού πλαισίου 
 • Αμφιθυμία και σύγχυση σχετικά με το αν προηγείται η ανάπτυξη εργασίας από την εκπαίδευση ή το αντίθετο
 • Εσωτερική σύγκρουση για εκείνα που ίσχυαν στην προ-κρίσης και μετά κρίσης εποχή
 • Αρνητική ενίσχυση και υποστήριξη από το ίδιο του το περιβάλλον 

Στο πλαίσιο αυτό το «Εκπαιδευτικό δραστικό σχήμα» διαδραματίζει βασικό ρόλο καθώς αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο οργανωμένης προσπάθειας για την κοινωνική και οικονομική υποστήριξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 

Μετά το πέρας της προσπάθειας ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής:

Σε επίπεδο γνώσεων θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει, διακρίνει, ερμηνεύει περιγράφει και να ορίζει τους τρόπους για την πρόσκτηση νέων πελατών κάτω από τις προϋποθέσεις που ορίζει το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και να μπορεί να αναλαμβάνει κινδύνους προς ασφάλιση με επιστημονικό και καθόλα αποδεκτό και εύχρηστο τρόπο (ανάπτυξη «φυσικού προβλήματος», «Επιμέτρηση και ανάλυση και μοντελοποίηση» του κινδύνου «Οργάνωση και μηχανοργάνωση» των καθημερινών εργασιών του με σκοπό την ταχύτητα).

Σε επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων θα είναι σε θέση να σχεδιάζει, διορθώνει, ελέγχει, επιλύει, εφαρμόζει, ασφαλιστικές λύσεις «με αιτιολογημένη συμβουλή» δομημένες στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον με συνοδό ενδεδειγμένης επιχειρηματολογίας και ειδικών τεχνικών πωλήσεων.    

Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών θα είναι σε θέση να ενθαρρύνει, παροτρύνει, προτιμήσει, υποστηρίξει, υιοθετήσει νέα στάση και συμπεριφορά έναντι της αγοράς  των υποψηφίων ασφαλισμένων ή των υφισταμένων ασφαλισμένων των χαρτοφυλακίων που διατηρούν καθότι ο ασφαλισμένος πλέον έχει πρόσβαση και γνώση και επιλέγει τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.        

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής προσπάθειας υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους συμμετέχοντες να εργαστούν χωρίς οικονομικό κόστος  και σε επιτήρηση του εκπαιδευτή σε :

1)Τεχνικές ατομικών εργασιών

2)Τεχνικές ομαδικών εργασιών

3)Τεχνικές παιχνιδιού ρόλων

4)Τεχνικές προσομοιώσεων

5)Τεχνικές καταιγισμού ιδεών

6)Τεχνικές επιδείξεων

7)Τεχνικές μελέτης περιπτώσεων 

8)Τεχνικές μελέτης εφαρμογών

Οι τεχνικές σκοπεύουν στην εμπέδωση και επιλέγονται σε συνεργασία με την ομάδα των συμμετεχόντων.

Διδασκόμενη ύλη-Syllabus

Βασική ύλη  εκπαιδευτικού αντικειμένου «Εκπαιδευτικό δραστικό σχήμα»

Η ύλη του εκπαιδευτικού αντικειμένου, ο χρόνος και το κόστος σχεδιάζονται και αποφασίζονται σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες κατόπιν προσωπικών επαφών στους χώρους του οργανισμού ή στον προσωπικό τους χώρο. 

Σε ποιούς απευθύνεται

icon

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες και νεοεισερχόμενους του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης. Ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλιστικοί σύμβουλοι, συντονιστές ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικοί υπάλληλοι κλπ.

Επαγγελματικά οφέλη

icon

Άμεση ανάπτυξη με την υιοθέτηση και εφαρμογή  νέων τεχνικών & πρακτικών οι οποίες εμπίπτουν στην έννοια της μετασχηματίζουσας μάθησης.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

icon

Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη απαίτηση προηγούμενων γνώσεων.

Υλικό τεκμηρίωσης

icon

Εκπαιδευτικές σημειώσεις και εργασίες

Επιπλέον στοιχεία

 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
 • Διδάσκουν επαγγελματίες εισηγητές με πολυετή εμπειρία και μεταδοτικότητα.
 • Παροχή επιπλέον ωρών εκπαιδευτικής στήριξης για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών case studies καθοδηγούμενων από τους εισηγητές μας
 • Σύγχρονες αίθουσες εκπαίδευσης. Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας
 • Λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό οργανισμό K2 Campus.


Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 5157260.


1. Για νέους σπουδαστές 

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε φοιτητές και ανέργους. Απαραίτητη η επίδειξη (ή  αποστολή ψηφιακού αρχείου) φοιτητικού πάσο ή κάρτα ανεργίας κατά την εγγραφή
 • Παροχή έκπτωσης ομαδικών εγγραφών (για ταυτόχρονη εγγραφή) πολλαπλών συμμετεχόντων:

           - 10% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 2 (δύο) συμμετεχόντων
           - 15% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 3 (τριών) συμμετεχόντων
           - 20% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 4 (τεσσάρων) συμμετεχόντων

           Οι παραπάνω εκπτώσεις αφορούν όλους τους ταυτόχρονα εγγραφόμενους σπουδαστές.

2. Για υφιστάμενους σπουδαστές (που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο μαζί μας)

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε οποιοδήποτε επόμενο σεμινάριο παρακολουθήσουν
 • Δυνατότητα επανάληψης φοίτησης για όλους μας τους σπουδαστές στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν ήδη παρακολουθήσει, χωρίς ΚΑΜΙΑ επιπλέον επιβάρυνση!

3. Για επιχειρήσεις και οργανισμούς

 • Δυνατότητα χρηματοδότησης των υπηρεσιών εκπαίδευσης έως και 100% από πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
 • Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών τμημάτων εκπαίδευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα οργάνωσης ενδο-επιχειρησιακών εκπαιδεύσεων στους χώρους μιας επιχείρησης ή οργανισμού με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα προμήθειας πακέτων κωδικών τηλεκπαίδευσης (υπηρεσία self-paced e-learning) για υπηρεσίες ομαδικής τηλεκατάρτισης με χαμηλό κόστος.

   

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας ακαδημαϊκός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας.

*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

*
*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν