fb twitter in google youtube
Ενημερωτικο δελτιο

Βασικές γνώσεις στην ιδιωτική ασφάλιση

13001
Σας καλωσορίζουμε στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης. Αν σκέφτεστε να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης ή αν επιθυμείτε να γνωρίσετε τις βασικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο λειτουργίας της, τότε εντοπίσατε το κατάλληλο σημείο εκκίνησης! Γνωρίστε το πλαίσιο λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα και την Ευρώπη και εξοικειωθείτε με τους όρους, ασφαλιστικός κίνδυνος, ασφαλιστική σύμβαση, αντασφάλιση, διαμεσολαβούντα πρόσωπα, εποπτεία αγοράς, ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ.
Τρόποι διεξαγωγής Διάρκεια
In Classroom 20 ώρες
Live e-learning 20 ώρες
Σε συνεργασία με:
Κ2 Campus
Γλώσσες διεξαγωγής:
Ελληνικά
 

Στόχος-Αντικείμενο εκπαίδευσης

Το σεμινάριο ¨Βασικές γνώσεις στην Ιδιωτική Ασφάλιση¨ καλύπτει όλες τις εισαγωγικές έννοιες και προσδιορίζει με σαφή και κατανοητό τρόπο το πλαίσιο λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Το περιεχόμενό του είναι πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο. Αποτελεί ιδανική επιλογή τόσο για τον αρχάριο στην ασφαλιστική αγορά, όσο και  για επαγγελματίες του χώρου, όπως π.χ. υφιστάμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ασφαλιστικούς υπαλλήλους, ασφαλιστικούς εκτιμητές, εμπειρογνώμονες και πραγματογνώμονες. Στο σεμινάριο γίνεται αναλυτική παρουσίαση όλων των βασικών εννοιών που συναντούνται στην ασφαλιστική αγορά με συγκεκριμένα παραδείγματα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων (20 ώρες), υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους σπουδαστές μας να δουλέψουν χωρίς οικονομικό κόστος σε ομάδες, με την επίβλεψη και καθοδήγηση του εισηγητή, επάνω σε πραγματικά case studies (μελέτες περίπτωσης και μελέτες εφαρμογής). Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη ώστε οι σπουδαστές μας να εμβαθύνουν στην κατανόηση της διδαχθείσας ύλης και να συνδέσουν το θεωρητικό πλαίσιο με τις καθημερινές πρακτικές που ακολουθούνται στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης.

Διδασκόμενη ύλη-Syllabus

Βασική Ύλη στην Ιδιωτική Ασφάλιση

 • Εισαγωγή στην ασφάλιση
 • Ασφαλιστική αγορά
 • Εποπτεία ασφαλιστικής επιχείρησης
 • Διαμεσολαβούντα στην ιδιωτική ασφάλιση πρόσωπα
 • Ασφαλιστική σύμβαση
 • Βασικές αρχές στην ασφάλιση ζημιών
 • Ασφαλιστικοί κίνδυνοι
 • Αντασφάλιση
 • Ασφαλίσεις ζημιών
 • Ασφαλίσεις προσώπων 

Πιστοποίηση σπουδών

Η ύλη του σεμιναρίου καλύπτει μέρος της ύλης των εξετάσεων πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της Τράπεζας της Ελλάδος για το πιστοποιητικό Επιπέδου Α.

Σε ποιούς απευθύνεται

icon

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης. Ενδεικτικά αναφέρονται στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και επιχειρήσεων, ασφαλιστικοί  διαμεσολαβητές, ασφαλιστικοί υπάλληλοι, εκτιμητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες υφιστάμενοι και μη. Ωστόσο, το πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει ιδιαίτερη γνώση σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων όπως οικονομικοί διευθυντές και διευθυντές προσωπικού, οι οποίοι χειρίζονται και παρακολουθούν ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και περιουσίας των επιχειρήσεων που εργάζονται, με απώτερο σκοπό την οικονομία του κόστους και την εξασφαλισμένη λειτουργία των ασφαλιστηρίων.

Επαγγελματικά οφέλη

icon

Απόκτηση βασικών απαραίτητων γνώσεων στην ιδιωτική ασφάλιση. Εμπλουτισμός βιογραφικού, αναγνώριση στην ασφαλιστική αγορά. Προετοιμασία για τμήμα της ύλης εξετάσεων πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της Τράπεζας της Ελλάδος για το πιστοποιητικό Επιπέδου Α, που αποτελεί απαραίτητο επαγγελματικό προσόν για κάθε εργαζόμενο στον κλάδο.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

icon

Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη απαίτηση προηγούμενων γνώσεων ή εμπειρίας στο αντικείμενο.

Υλικό τεκμηρίωσης

icon

Βιβλίο «Η Ιδιωτική Ασφάλιση», Έκδοση 2011.

Επιπλέον στοιχεία

 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα.
 • Διδάσκουν επαγγελματίες εισηγητές με πολυετή εμπειρία και μεταδοτικότητα.
 • Παροχή επιπλέον ωρών εκπαιδευτικής στήριξης για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών case studies καθοδηγούμενων από τους εισηγητές μας.
 • Σύγχρονες αίθουσες εκπαίδευσης. Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας.
 • Λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό οργανισμό K2 Campus.


Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 5157260.


1. Για νέους σπουδαστές 

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε φοιτητές και ανέργους. Απαραίτητη η επίδειξη (ή  αποστολή ψηφιακού αρχείου) φοιτητικού πάσο ή κάρτα ανεργίας κατά την εγγραφή
 • Παροχή έκπτωσης ομαδικών εγγραφών (για ταυτόχρονη εγγραφή) πολλαπλών συμμετεχόντων:

           - 10% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 2 (δύο) συμμετεχόντων
           - 15% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 3 (τριών) συμμετεχόντων
           - 20% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 4 (τεσσάρων) συμμετεχόντων

           Οι παραπάνω εκπτώσεις αφορούν όλους τους ταυτόχρονα εγγραφόμενους σπουδαστές.

2. Για υφιστάμενους σπουδαστές (που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο μαζί μας)

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε οποιοδήποτε επόμενο σεμινάριο παρακολουθήσουν
 • Δυνατότητα επανάληψης φοίτησης για όλους μας τους σπουδαστές στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν ήδη παρακολουθήσει, χωρίς ΚΑΜΙΑ επιπλέον επιβάρυνση!

3. Για επιχειρήσεις και οργανισμούς

 • Δυνατότητα χρηματοδότησης των υπηρεσιών εκπαίδευσης έως και 100% από πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
 • Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών τμημάτων εκπαίδευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα οργάνωσης ενδο-επιχειρησιακών εκπαιδεύσεων στους χώρους μιας επιχείρησης ή οργανισμού με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα προμήθειας πακέτων κωδικών τηλεκπαίδευσης (υπηρεσία self-paced e-learning) για υπηρεσίες ομαδικής τηλεκατάρτισης με χαμηλό κόστος.

   

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας ακαδημαϊκός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας.

*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

*
*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν