fb twitter in google youtube
Ενημερωτικο δελτιο

RSS

Νέα προϊόντα

Voucher 600 Επιστημόνων – E-learning

Σκοπός της δράσης είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου οικονομικού περιβάλλοντος. Ο κάθε ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ένα από τα 10 εκπαιδευτικά αντικείμενα τηλεκατάρτισης και να πιστοποιήσει τις γνώσεις του σε αυτά. Οι ωφελούμενοι πέραν από την δωρεάν εκπαίδευση θα λάβουν σε 2 δόσεις και το ποσό των 600€ (400€ προκαταβολή & 200€, με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος). Τέλος ο κάθε ωφελούμενος, μπορεί να συμμετέχει και σε εξετάσεις πιστοποίησης αφού ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εφόσον το επιθυμεί).

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις - Διαπραγματευτικές Στρατηγικές και Τακτικές - Εφαρμογή & Αντιμετώπιση Αυτών

Η διαπραγμάτευση αποτελώντας βασικότατη δεξιότητα για τα στελέχη των επιχειρήσεων και των οργανισμών θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με αυστηρή επιστημονικότητα. Στόχος του εν λόγω σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εντρυφήσουν στις στρατηγικές της διαπραγμάτευσης (before the negotiation table) και να εξασκηθούν στην χρήση των κατάλληλων τακτικών (ή την αποφυγή αυτών) κατά την διάρκεια αυτής (negotiation table).

Έξυπνες διαπραγματεύσεις για να κερδίζουμε, δίχως κόστος

Η διαπραγμάτευση αποτελεί πλέον μία από τις βασικότερες δεξιότητες που οφείλουν να διαθέτουν τα στελέχη των επιχειρήσεων και των οργανισμών για να ανταπεξέλθουν στις ποικίλες προκλήσεις του σύγχρονου, ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Στόχος του εν λόγω σεμιναρίου είναι η επαφή των συμμετεχόντων με την τέχνη, αλλά και την τεχνική των διαπραγματεύσεων με ένα τρόπο αρθρωτό και ολοκληρωμένο.

Διαπραγματεύσεις για Προχωρημένους - 3D Διαπραγμάτευση, Άλλαξε το Παιχνίδι Υπέρ σου

Μία σύνθετη διαπραγμάτευση πολλές φορές κερδίζεται πριν φτάσουμε στο τραπέζι αυτής. Στόχος του εν λόγω σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με στρατηγικές και στρατηγήματα («τακτικές») διαχρονικής αξίας, να εξοικειωθούν με την χρήση αυτών και να μάθουν επί του πρακτέου τον τρόπο εφαρμογής του ολοκληρωμένου πλαισίου που καλείται 3D Διαπραγμάτευση.

LabView - Ανάπτυξη συστημάτων μετρήσεων & ελέγχου

Στη σύγχρονη εποχή τα συστήματα μετρήσεων και ελέγχου παρουσιάζουν ανάπτυξη υλικού (hardware) και λογισμικού (software) που υπερβαίνουν σημαντικά τις δυνατότητες των παραδοσιακών συστημάτων που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. Οι δυνατότητες που παρέχουν σήμερα τα σύγχρονα συστήματα συλλογής δεδομένων μέσω των εικονικών οργάνων δίνουν τη δυνατότητα στους μηχανικούς να αναπτύσσουν τα δικά τους συστήματα μετρήσεων και ελέγχου. Καταλυτικό ρόλο στο τομέα αυτών κατέχει η γλώσσα προγραμματισμού LabVIEW της National Instruments.

Η σωστή & επιτυχημένη εξυπηρέτηση πελατών – Τα κρίσιμα σημεία

Γνωρίστε τη στρατηγική και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη σωστή και επιτυχημένη εξυπηρέτηση των πελατών σας. Εξοικειωθείτε με όλα τα κρίσιμα σημεία τα αποτελούν το κλειδί της επιτυχημένης εξυπηρέτησης και αυξήστε το αίσθημα ικανοποίησης των πελατών σας. Μάθετε να διαχειρίζεστε δύσκολες καταστάσεις και βελτιστοποιήστε το επίπεδο επικοινωνίας με τους πελάτες σας.

Επιχειρηματική ανάπτυξη με τη χρήση εργαλείων του Internet

Γνωρίστε τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο και αξιοποιήστε τους διευρύνοντας το πελατολόγιο και τον κύκλο εργασιών σας. Ανακαλύψτε τα μυστικά αξιοποίησης της τεράστιας δύναμης του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων (social media). Απαραίτητες γνώσεις για κάθε ελεύθερο επαγγελματία και επιχειρηματία.

Πως να αυξήσετε την αποτελεσματικότητά σας στις πωλήσεις - Εργαλεία επιρροής των πελατών

Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας σχετικά με τις συνθήκες που διαμορφώνουν τις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών. Γνωρίστε τις πρακτικές που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων και βελτιώστε τις ικανότητές σας στη δημιουργία ερεθισμάτων ενεργοποίησης των αγοραστικών αντανακλαστικών των πελατών σας στις επικοινωνίες που πραγματοποιείτε μαζί τους.