fb twitter in google youtube
Ενημερωτικο δελτιο

Σύμβουλος ιδιωτικής ασφάλισης

13048
Δραστηριοποιήστε ή επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης; Επιθυμείτε να αναπτυχθείτε με ταχύτητα εφαρμόζοντας νέα ανατρεπτικά μοντέλα ανάπτυξης αφενός της επιχείρησης σας, αφετέρου του χαρτοφυλακίου σας; Θέλετε να επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες ανάπτυξης που δημιούργησαν οι εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά; Το σεμινάριο με τίτλο "Σύμβουλος ιδιωτικής ασφάλισης" δημιουργήθηκε για να σας βοηθήσει να επαναπροσδιορίσετε το ρόλο σας καθότι η έννοια της «διαμεσολάβησης» τείνει σε εξάλειψη σε όλες τις επιχειρηματικές αγορές.
Τρόποι διεξαγωγής Διάρκεια
In Classroom 30 ώρες
Live e-learning 30 ώρες
Σε συνεργασία με:
Κ2 Campus
Γλώσσες διεξαγωγής:
Ελληνικά
 

Στόχος-Αντικείμενο εκπαίδευσης

Το σεμινάριο με τίτλο "Σύμβουλος ιδιωτικής ασφάλισης" επιχειρεί  να μετατρέψει τον "πωλητή ασφαλειών" σε "εξειδικευμένο σύμβουλο" μεταλαμπαδεύοντας του αφενός σύγχρονα μοντέλα ανάπτυξης επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, αφετέρου νέες γνώσεις μέσα στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και τις ιδιαίτερες νομικές ευθύνες της ιδιωτικής ασφάλισης όπως αυτές δημιουργήθηκαν από τις πρόσφατες και επερχόμενες εξελίξεις. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο όπου η έννοια της "διαμεσολάβησης" τείνει σε εξάλειψη παρουσιάζονται προτάσεις "νέων στρατηγικών και πρακτικών μεθόδων" συμβατές με τα νέα δεδομένα και δίνεται έμφαση στους τρόπους μελέτης, ανάληψης, διαχείρισης και προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων σήμερα. Αποτελεί ιδανική επιλογή για επαγγελματίες του χώρου όπως π.χ. υφιστάμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και ασφαλιστικούς υπαλλήλους.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων (30 ώρες), υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους σπουδαστές μας να δουλέψουν χωρίς οικονομικό κόστος σε ομάδες, με την επίβλεψη και καθοδήγηση του εισηγητή, επάνω σε πραγματικά case studies (μελέτες περίπτωσης και μελέτες εφαρμογής). Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη ώστε οι σπουδαστές μας να εμβαθύνουν στην κατανόηση της διδαχθείσας ύλης και να συνδέσουν το θεωρητικό πλαίσιο με τις καθημερινές πρακτικές που ακολουθούνται στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης.

Διδασκόμενη ύλη-Syllabus

Βασική ύλη  σεμιναρίου "Σύμβουλος ιδιωτικής ασφάλισης"

α) Ειδικά θέματα εφαρμογής της ύλης των πιστοποιητικών επιπέδου Α, Β ,Γ, και Δ   

 • Πιστοποιητικού Επιπέδου Α 
 • Πιστοποιητικού Επιπέδου Β  
 • Πιστοποιητικού Επιπέδου Γ 
 • Πιστοποιητικού Επιπέδου Δ 

β) Ειδικά θέματα σύγχρονης εφαρμογής των Νόμων     

 • Ν.489/1976 
 • Ν.2496/1997
 • Ν.4261/2014

γ) Ανάλυση και εφαρμογή  των  πράξεων 30 & 31/ 30-9-2013

δ) Ανάληψη, διαχείριση, τοποθέτηση, αποζημίωση ασφαλιστικού κινδύνου vs  σύγχρονο ανταγωνισμό (Internet-Τράπεζες-Ε.Π.Υ.) 

ε) Ειδικές τεχνικές πωλήσεων συμβατές με τα νέα μοντέλα ανάπτυξης

στ) Μελέτη πραγματικής περίπτωσης και μελέτη πραγματικής εφαρμογής (Case Studies)

Πιστοποίηση σπουδών

Η ύλη του σεμιναρίου καλύπτει μεγάλο μέρος της ύλης των εξετάσεων πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Σε ποιούς απευθύνεται

icon

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου της ιδιωτικής ασφαλιστικής. Ενδεικτικά αναφέρονται, ασφαλιστικοί σύμβουλοι, συντονιστές ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικοί υπάλληλοι κλπ.

Επαγγελματικά οφέλη

icon

Επανίδρυση της επιχείρησης με την χρήση νέων γνώσεων και στρατηγικών ανάπτυξης που απαιτούνται από το νέο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιούργησαν οι εξελίξεις στην ιδιωτική ασφάλιση. Άμεση ανάπτυξη με την εφαρμογή των νέων παρουσιαζόμενων τεχνικών & πρακτικών. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

icon

Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση προτείνεται η γνώση των βασικών αρχών ιδιωτικής ασφάλισης (Δείτε σχετικό εκπαιδευτικό αντικείμενο). 

Υλικό τεκμηρίωσης

icon

Εκπαιδευτικές σημειώσεις

Επιπλέον στοιχεία

 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα.
 • Διδάσκουν επαγγελματίες εισηγητές με πολυετή εμπειρία και μεταδοτικότητα.
 • Παροχή επιπλέον ωρών εκπαιδευτικής στήριξης για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών case studies καθοδηγούμενων από τους εισηγητές μας.
 • Σύγχρονες αίθουσες εκπαίδευσης. Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας.
 • Λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό οργανισμό K2 Campus.


Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 5157260.


1. Για νέους σπουδαστές 

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε φοιτητές και ανέργους. Απαραίτητη η επίδειξη (ή  αποστολή ψηφιακού αρχείου) φοιτητικού πάσο ή κάρτα ανεργίας κατά την εγγραφή
 • Παροχή έκπτωσης ομαδικών εγγραφών (για ταυτόχρονη εγγραφή) πολλαπλών συμμετεχόντων:

           - 10% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 2 (δύο) συμμετεχόντων
           - 15% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 3 (τριών) συμμετεχόντων
           - 20% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 4 (τεσσάρων) συμμετεχόντων

           Οι παραπάνω εκπτώσεις αφορούν όλους τους ταυτόχρονα εγγραφόμενους σπουδαστές.

2. Για υφιστάμενους σπουδαστές (που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο μαζί μας)

 • Παροχή έκπτωσης 10% σε οποιοδήποτε επόμενο σεμινάριο παρακολουθήσουν
 • Δυνατότητα επανάληψης φοίτησης για όλους μας τους σπουδαστές στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν ήδη παρακολουθήσει, χωρίς ΚΑΜΙΑ επιπλέον επιβάρυνση!

3. Για επιχειρήσεις και οργανισμούς

 • Δυνατότητα χρηματοδότησης των υπηρεσιών εκπαίδευσης έως και 100% από πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
 • Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών τμημάτων εκπαίδευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα οργάνωσης ενδο-επιχειρησιακών εκπαιδεύσεων στους χώρους μιας επιχείρησης ή οργανισμού με χαμηλό κόστος.
 • Δυνατότητα προμήθειας πακέτων κωδικών τηλεκπαίδευσης (υπηρεσία self-paced e-learning) για υπηρεσίες ομαδικής τηλεκατάρτισης με χαμηλό κόστος.

   

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας ακαδημαϊκός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας.

*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

*
*
*

Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν