fb twitter in google youtube
Ενημερωτικο δελτιο

Μελέτη και ανάπτυξη πωλήσεων προγραμμάτων υγείας & προστασίας

13052
Δραστηριοποιήστε ή επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης; Επιθυμείτε να δημιουργήσετε ή να διατηρήσετε το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο σας, με ταυτόχρονη ανάπτυξη νέων αναγκαίων για τους πελάτες σας ασφαλιστικών προγραμμάτων; Το σεμινάριο με τίτλο "Μελέτη και ανάπτυξη πωλήσεων προγραμμάτων υγείας & προστασίας" δημιουργήθηκε για να σας βοηθήσει αφενός να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο σας, αφετέρου να αναπτυχθείτε στο κλάδο υγείας & προστασίας ο οποίος πλέον αποτελεί βασική ανάγκη διασφάλισης.
Τρόποι διεξαγωγής Διάρκεια
In Classroom 30 ώρες
Live e-learning 30 ώρες
Σε συνεργασία με:
Κ2 Campus
Γλώσσες διεξαγωγής:
Ελληνικά
 

Στόχος-Αντικείμενο εκπαίδευσης

Το νέο περιβάλλον στα Κοινωνικά Ταμεία θα περιλαμβάνει αλλαγές του συστήματος τους από Αναδιανεμητικό σε Κεφαλαιοποιητικό και θα προβλέπει μηδενικό έλλειμμα. Λόγω των υφιστάμενων ελλειμμάτων, της αφαίρεσης κεφαλαίων τους από άλλους φορείς, το PSI, την συνεχιζόμενη εισφοροδιαφυγή, την συνεχιζόμενη ανεργία, τη κατάργηση επιδομάτων και τη μείωση των μισθών, θα επέλθει αφενός μείωση του ποσού της σύνταξης αφετέρου μείωση των παροχών Υγείας, όπου πλέον θα καθιστά την διαβίωση των ασφαλισμένων δύσκολη έως και αδύνατη. 

Το σεμινάριο με τίτλο "Μελέτη και Ανάπτυξη Πωλήσεων Προγραμμάτων Υγείας & Προστασίας" επιχειρεί  να μετατρέψει τον επαγγελματία ή το νεοεισερχόμενο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σε εξειδικευμένο σύμβουλο υγείας-προστασίας, εκπαιδεύοντάς τον αφενός με σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης, αφετέρου  μεταφέροντας του τις  νέες γνώσεις που απαιτούνται στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον με  τις ιδιαίτερες νομικές ευθύνες της ιδιωτικής ασφάλισης, όπως αυτές δημιουργήθηκαν από τις πρόσφατες και επερχόμενες εξελίξεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων (30 ώρες), υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους σπουδαστές μας να δουλέψουν  χωρίς οικονομικό κόστος σε ομάδες, με την επίβλεψη και καθοδήγηση του εισηγητή, επάνω σε πραγματικά Case Studies (μελέτες περιπτώσεων και μελέτες εφαρμογών). Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη ώστε οι σπουδαστές μας να εμβαθύνουν στην κατανόηση της διδαχθείσας ύλης και να συνδέσουν το θεωρητικό πλαίσιο με τις καθημερινές πρακτικές που απαιτούνται  στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης.

Διδασκόμενη ύλη-Syllabus

Βασική ύλη σεμιναρίου "Μελέτη και Ανάπτυξη Πωλήσεων Προγραμμάτων Υγείας & Προστασίας": 

 • ΦΕΚ Β 3054-2012  - Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.). 
 • Τμήματα και άρθρα σχετικά με τις παροχές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. -Π.Ε.Δ.Υ.:
  • ΦΕΚ B 2274/29.11.2007, Α.Ν.1846/51/ΦΕΚ 179/Α/1-8-51,
  • N.3305/ΦΕΚ Α΄17 27.1.2005, Υ4ε/130675/ΦΕΚ B 2115/14.10.2008
  • Π.Δ.ΥΠ΄ΑΡΙΘ.191/20-9-2005 (ΦΕΚ 234 Α΄), IKA/Στατιστικό Δελτίο Έτους 2008
  • Ν. 3984/2011 ΦΕΚ Α 150/27.6.2011. 
 • Eιδικά Θέματα Εφαρμογής της Ύλης των Πιστοποιητικών Επιπέδου Α-Β-Γ-Δ   
 • Κίνδυνος στην Πράξη (έννοια – παραδείγματα)
 • Διαγράμματα Ishikawa (ανάλυση περιπτώσεων)
 • Στατιστικές Κατανομές και Πιθανότητες (έννοια-παραδείγματα)
 • Μελέτη – Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου (business plan)
 • Δημιουργία και Προσέγγιση Αγοράς Πιθανών Πελατών
 • Εξειδικευμένο Έντυπο Αναγκών Πελάτη με Ιατρικό Ιστορικό
 • Καθορισμός και Βαθμολόγηση Ασφαλιστικού Profile Πελάτη
 • Σύνταξη πινάκων μελέτης & ανάλυσης & επιμέτρησης ασφαλιστικών αναγκών
 • Μελέτη κινδύνου και εκπόνηση προσφοράς με αιτιολογημένη συμβουλή:
 •   - Δομή προσφοράς
    - Τμήματα
    - Εσώφυλλα
    - Παραρτήματα
    - Ενυπόγραφη παράδοση προσφοράς 
 • Συμβατότητα προσφοράς με:
    - Ν.2496/1997
    - ΠΕΕ-ΤΕ  30 & 31/ 30-9-2013
 • Παρουσίαση και πώληση προσφοράς ασφάλισης:
   - Ειδικές τεχνικές πωλήσεων και τεχνικές πειθούς
   - Χειρισμός αντιρρήσεων - κλείσιμο πώλησης
 • Δοκιμασία κατανόησης: Μελέτη πραγματικής περίπτωσης και πραγματικής εφαρμογής (case studies)
 • Προσομοίωση παρουσίασης-πώλησης προσφοράς ασφάλισης

     Σε ποιούς απευθύνεται

     icon

     Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες και νεοεισερχόμενους του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης. Ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλιστικοί σύμβουλοι, συντονιστές ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικοί υπάλληλοι κλπ.

     Επαγγελματικά οφέλη

     icon

     Άμεση ανάπτυξη με την εφαρμογή νέων παρουσιαζόμενων τεχνικών & πρακτικών. Εμπλουτισμός βιογραφικού, πραγματική αναγνώριση στην  αγορά.

     Προαπαιτούμενες γνώσεις

     icon

     Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη απαίτηση προηγούμενων γνώσεων.

     Υλικό τεκμηρίωσης

     icon

     Εκπαιδευτικές σημειώσεις

     Επιπλέον στοιχεία

     • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
     • Διδάσκουν επαγγελματίες εισηγητές με πολυετή εμπειρία και μεταδοτικότητα.
     • Παροχή επιπλέον ωρών εκπαιδευτικής στήριξης για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών case studies καθοδηγούμενων από τους εισηγητές μας
     • Σύγχρονες αίθουσες εκπαίδευσης. Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας
     • Λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό οργανισμό K2 Campus.


     Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 5157260.


     1. Για νέους σπουδαστές 

     • Παροχή έκπτωσης 10% σε φοιτητές και ανέργους. Απαραίτητη η επίδειξη (ή  αποστολή ψηφιακού αρχείου) φοιτητικού πάσο ή κάρτα ανεργίας κατά την εγγραφή
     • Παροχή έκπτωσης ομαδικών εγγραφών (για ταυτόχρονη εγγραφή) πολλαπλών συμμετεχόντων:

                - 10% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 2 (δύο) συμμετεχόντων
                - 15% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 3 (τριών) συμμετεχόντων
                - 20% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 4 (τεσσάρων) συμμετεχόντων

                Οι παραπάνω εκπτώσεις αφορούν όλους τους ταυτόχρονα εγγραφόμενους σπουδαστές.

     2. Για υφιστάμενους σπουδαστές (που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο μαζί μας)

     • Παροχή έκπτωσης 10% σε οποιοδήποτε επόμενο σεμινάριο παρακολουθήσουν
     • Δυνατότητα επανάληψης φοίτησης για όλους μας τους σπουδαστές στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν ήδη παρακολουθήσει, χωρίς ΚΑΜΙΑ επιπλέον επιβάρυνση!

     3. Για επιχειρήσεις και οργανισμούς

     • Δυνατότητα χρηματοδότησης των υπηρεσιών εκπαίδευσης έως και 100% από πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
     • Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών τμημάτων εκπαίδευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών με χαμηλό κόστος.
     • Δυνατότητα οργάνωσης ενδο-επιχειρησιακών εκπαιδεύσεων στους χώρους μιας επιχείρησης ή οργανισμού με χαμηλό κόστος.
     • Δυνατότητα προμήθειας πακέτων κωδικών τηλεκπαίδευσης (υπηρεσία self-paced e-learning) για υπηρεσίες ομαδικής τηλεκατάρτισης με χαμηλό κόστος.

        

     Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας ακαδημαϊκός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας.

     *
     *

     Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν

     Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

     *
     *
     *

     Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν