fb twitter in google youtube
Ενημερωτικο δελτιο

Μελέτη και ανάπτυξη πωλήσεων προγραμμάτων ζημιών (περιουσίας – οχημάτων κλπ)

13053
Δραστηριοποιήστε ή επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης; Επιθυμείτε να δημιουργήσετε ή να διατηρήσετε το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο σας, με ταυτόχρονη ανάπτυξη νέων αναγκαίων για τους πελάτες σας ασφαλιστικών προγραμμάτων; Το σεμινάριο με τίτλο "Μελέτη και ανάπτυξη πωλήσεων προγραμμάτων ζημιών (περιουσίας – οχημάτων κλπ)" δημιουργήθηκε για να σας βοηθήσει αφενός να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο σας, αφετέρου να αναπτυχθείτε με ταχύτητα στην ευρύτητα, ιδιαιτερότητα και δυναμικότητα του κλάδου ζημιών.
Τρόποι διεξαγωγής Διάρκεια
In Classroom 30 ώρες
Live e-learning 30 ώρες
Σε συνεργασία με:
Κ2 Campus
Γλώσσες διεξαγωγής:
Ελληνικά
 

Στόχος-Αντικείμενο εκπαίδευσης

Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές στο σύστημα του. Λόγω των κρίσης και των μακροχρόνιων επιπτώσεων αυτής έχει ήδη αναπτυχθεί πρωτοφανές επιχειρηματικό περιβάλλον περιγεγραμμένο με ειδικές νομικές ευθύνες, ειδικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις μελετητικών γνώσεων για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Ο επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει:

- τις χρηματικές οφειλές των διακανονισμών του παρελθόντος
- τις ιδιαίτερες νομικές ευθύνες στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση
- τις ειδικές απαιτήσεις πρόσκτησης εργασιών
- τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες
- τον ισχυρό ανταγωνισμό πωλήσεων από internet και τράπεζες
- την βαρύτατη φορολογία
- την πρωτοφανή οικονομική κρίση
- την ανεργία των πελατών του (υποψηφίων και υφισταμένων) με «μοναδικά όπλα» τις γνώσεις του και την πολυετή εμπειρία του που αποκτήθηκαν σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο παρήλθε οριστικά

Το σεμινάριο με τίτλο "Μελέτη και Ανάπτυξη Πωλήσεων Προγραμμάτων Ζημιών (περιουσίας – οχημάτων κλπ)" επιχειρεί  να μετατρέψει τον επαγγελματία ή το νεοεισερχόμενο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σε εξειδικευμένο σύμβουλο ασφάλισης ζημιών, εκπαιδεύοντάς τον με σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης, μεταφέροντας του τις νέες γνώσεις που απαιτούνται στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως αυτές δημιουργήθηκαν από τις πρόσφατες και επερχόμενες εξελίξεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων (30 ώρες), υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους σπουδαστές μας να δουλέψουν  χωρίς οικονομικό κόστος σε ομάδες, με την επίβλεψη και καθοδήγηση του εισηγητή, επάνω σε πραγματικά Case Studies (μελέτες περιπτώσεων και μελέτες εφαρμογών). Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη ώστε οι σπουδαστές μας να εμβαθύνουν στην κατανόηση της διδαχθείσας ύλης και να συνδέσουν το θεωρητικό πλαίσιο με τις καθημερινές πρακτικές που απαιτούνται  στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης.

Διδασκόμενη ύλη-Syllabus

Βασική ύλη σεμιναρίου "Μελέτη και Ανάπτυξη Πωλήσεων Προγραμμάτων Ζημιών": 

 • Ν.489/1976 -Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ’ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης
 • Ν.2496/1997 (Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την Ιδιωτική Ασφάλιση και άλλες διατάξεις
 • Πράξεις Εκτελεστικής Επιτροπής Τράπεζας της Ελλάδος 30 & 31/ 30-9-2013  
 • Eιδικά Θέματα Εφαρμογής της Ύλης των Πιστοποιητικών Επιπέδου Α-Β-Γ-Δ   
 • Κίνδυνος στην Πράξη (έννοια – παραδείγματα)
 • Διαγράμματα Ishikawa (ανάλυση περιπτώσεων)
 • Στατιστικές Κατανομές και Πιθανότητες (έννοια-παραδείγματα)
 • Μελέτη – Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου (business plan)
 • Δημιουργία και Προσέγγιση Αγοράς Πιθανών Πελατών
 • Εξειδικευμένο Έντυπο Αναγκών Πελάτη
 • Καθορισμός και Βαθμολόγηση Ασφαλιστικού Profile Πελάτη
 • Αυτοψία Κινδύνου και Σύνταξη Πραγματογνωμοσύνης
 • Μελέτη κινδύνου και εκπόνηση προσφοράς με αιτιολογημένη συμβουλή:
 •   - Δομή προσφοράς
    - Τμήματα
    - Εσώφυλλα
    - Παραρτήματα
    - Ενυπόγραφη παράδοση προσφοράς 
 • Συμβατότητα προσφοράς με:
    - Ν.2496/1997
    - ΠΕΕ-ΤΕ  30 & 31/ 30-9-2013
 • Παρουσίαση και πώληση προσφοράς ασφάλισης:
   - Ειδικές τεχνικές πωλήσεων και τεχνικές πειθούς
   - Χειρισμός αντιρρήσεων - κλείσιμο πώλησης
 • Δοκιμασία κατανόησης: Μελέτη πραγματικής περίπτωσης και πραγματικής εφαρμογής (case studies)
 • Προσομοίωση παρουσίασης-πώλησης προσφοράς ασφάλισης

     Σε ποιούς απευθύνεται

     icon

     Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες και νεοεισερχόμενους του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης. Ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλιστικοί σύμβουλοι, συντονιστές ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικοί υπάλληλοι κλπ.

     Επαγγελματικά οφέλη

     icon

     Άμεση ανάπτυξη με την εφαρμογή νέων παρουσιαζόμενων τεχνικών & πρακτικών. Εμπλουτισμός βιογραφικού, πραγματική αναγνώριση στην  αγορά.

     Προαπαιτούμενες γνώσεις

     icon

     Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη απαίτηση προηγούμενων γνώσεων.

     Υλικό τεκμηρίωσης

     icon

     Εκπαιδευτικές σημειώσεις

     Επιπλέον στοιχεία

     • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
     • Διδάσκουν επαγγελματίες εισηγητές με πολυετή εμπειρία και μεταδοτικότητα.
     • Παροχή επιπλέον ωρών εκπαιδευτικής στήριξης για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών case studies καθοδηγούμενων από τους εισηγητές μας
     • Σύγχρονες αίθουσες εκπαίδευσης. Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας
     • Λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό οργανισμό K2 Campus.


     Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 5157260.


     1. Για νέους σπουδαστές 

     • Παροχή έκπτωσης 10% σε φοιτητές και ανέργους. Απαραίτητη η επίδειξη (ή  αποστολή ψηφιακού αρχείου) φοιτητικού πάσο ή κάρτα ανεργίας κατά την εγγραφή
     • Παροχή έκπτωσης ομαδικών εγγραφών (για ταυτόχρονη εγγραφή) πολλαπλών συμμετεχόντων:

                - 10% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 2 (δύο) συμμετεχόντων
                - 15% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 3 (τριών) συμμετεχόντων
                - 20% έκπτωση στο κόστος για ταυτόχρονη εγγραφή 4 (τεσσάρων) συμμετεχόντων

                Οι παραπάνω εκπτώσεις αφορούν όλους τους ταυτόχρονα εγγραφόμενους σπουδαστές.

     2. Για υφιστάμενους σπουδαστές (που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο μαζί μας)

     • Παροχή έκπτωσης 10% σε οποιοδήποτε επόμενο σεμινάριο παρακολουθήσουν
     • Δυνατότητα επανάληψης φοίτησης για όλους μας τους σπουδαστές στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν ήδη παρακολουθήσει, χωρίς ΚΑΜΙΑ επιπλέον επιβάρυνση!

     3. Για επιχειρήσεις και οργανισμούς

     • Δυνατότητα χρηματοδότησης των υπηρεσιών εκπαίδευσης έως και 100% από πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
     • Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών τμημάτων εκπαίδευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών με χαμηλό κόστος.
     • Δυνατότητα οργάνωσης ενδο-επιχειρησιακών εκπαιδεύσεων στους χώρους μιας επιχείρησης ή οργανισμού με χαμηλό κόστος.
     • Δυνατότητα προμήθειας πακέτων κωδικών τηλεκπαίδευσης (υπηρεσία self-paced e-learning) για υπηρεσίες ομαδικής τηλεκατάρτισης με χαμηλό κόστος.

        

     Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας ακαδημαϊκός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας.

     *
     *

     Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν

     Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

     *
     *
     *

     Τα πεδία με (*) πρέπει να συμπληρωθούν